OK21 – resultater på arbejdsmiljøområdet

Læs her om de forbedringer, der er på vej på arbejdsmiljøområdet som følge af OK21. Der kommer blandt andet tilbud om uddannelse af lederne og af trio’er.

Forligene om de offentlige overenskomstaftaler er godkendt efter urafstemning blandt medlemmerne i organisationerne og er derfor trådt i kraft pr. 1. april 2021. Bemærk dog, at de helt nye initiativer om blandt andet lederuddannelse og trio-uddannelse først skal udvikles og planlægges. Så der går lidt tid, før vi hører mere om disse nye tilbud.

I kommuner og regioner

 • Der skal udvikles og udbydes en ny frivillig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar.
 • Der skal udvikles og tilbydes en ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i regi af Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF). Formålet er at styrke deltagernes samarbejde om og handlekompetencer til at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.
 • Der skal i både kommuner og regioner drøftes digitalisering og den digitale udviklings betydning for opgaveløsning, brugere og medarbejdere.

Særligt i kommunerne

 • SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) videreføres og udvikles.
  1. Der skal igangsættes nye initiativer, der har fokus på at sprede SPARK’s erfaringer, viden og værktøjer.
  2. Der skal udvikles netværksforløb med udgangspunkt i temaer fra den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og elementer i ’Aftale om trivsel og sundhed’. Forløbet skal rettes mod lokale MED-udvalg/leder/TR/AMR i hele kommunen eller på tværs af kommuner mv. Fokus er blandt andet at styrke kommunens/MED’s strategiske arbejdsmiljøarbejde.
 • Projekt aftalt ved OK18 om introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere tilføres flere midler (aftalt mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening).

Særligt i regionerne

I staten

 • Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (FLIPA), som blev udviklet i seneste overenskomstperiode, skal fortsættes.
 • Samarbejdssekretariatet skal lave en indsats vedrørende samarbejdet mellem SU og arbejdsmiljøorganisation i forhold til aktuelle emner inden for psykisk arbejdsmiljø mm.
 • Parterne skal etablere et partnerskab for udvikling af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser. Der skal blandt andet indhentes viden om aktuelle og fremtidige arbejdsmarkedstendenser.

Læs mere om de indgåede forlig på DS’ hjemmeside.