Lovende udspil om en helhedsorienteret indsats for udsatte borgere

Regeringens udspil ’Sammen med borgeren’ rummer mange af de principper, som Dansk Socialrådgiverforening har arbejdet for at udbrede de seneste år. Nu skal vi socialrådgivere gribe chancen for at få indflydelse på implementeringen, så systemet reelt kommer til at understøtte de gode initiativer, lyder opfordringen fra Majbrit Berlau.

Én samlet indsats til borgere med komplekse problemer med én udredning, én plan, én klageadgang og beslutningskompetence til rehabiliteringsteamet. Det lyder som en ønskeliste fra Dansk Socialrådgiverforening, men faktisk er det nogle af elementerne i regeringens nye udspil ’Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats’, som bygger oven på den allerede vedtagne lov om Én plan.

Regeringens udspil er et skidt i en rigtig god retning, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

– Vi har i mange år kæmpet for at sætte den helhedsorienterede indsats på dagsordenen, så det er en sejr, at regeringen har lyttet til socialrådgiverne og taget mange af vores forslag med i deres udspil, siger hun.

Men vi er langt fra i mål. Mens en plan, en visitation, en afgørelse og en klagevej bliver skrevet ind i en ny hovedlov, som skal gå på tværs af sektorlovgivningerne, bliver den koordinerende sagsbehandler ikke skrevet ind som et krav i lovgivningen. I stedet foreslår regeringen at lave en aftale med KL om den koordinerende sagsbehandler, hvilket er en stor usikkerhed i udspillet.

Og så har regeringen kun afsat 120 millioner kroner til implementering af udspillets mange forskellige elementer. Derfor er det helt afgørende, at der følger penge med til den store omstilling, som kommunerne skal igennem, og til de koordinerende sagsbehandlere, når regeringen og KL skal forhandle en aftale, understreger Majbrit Berlau.

– Vi ved fra de kommuner, der har ansat koordinerende sagsbehandlere til at arbejde på tværs af forvaltningerne, at det er helt afgørende, at de både har tid til at lave den koordinering, der skal til, og rådgive, motivere og støtte borgerne samtidig. Og det kræver et rimeligt sagstal, siger hun.

Grib muligheden for indflydelse

Lavere sagstal gør det ikke alene. Der er også brug for et grundlæggende opgør med den økonomiske kassetænkning i kommunerne, der ofte bremser det helhedsorienterede arbejde på tværs af forvaltningerne.

– Den interne kamp i systemet om, hvilken kasse der skal betale, er et kæmpe problem i det offentlige. Og budgetloven gør det stort set umuligt for kommunerne at investere i de indsatser, som virker og dermed sparer kommunerne penge på længere sigt, siger Majbrit Berlau.

Trods de mange gode intentioner er der altså et stykke vej endnu, før systemet kommer til at understøtte den reelle helhedsorienteret indsats.

– Vi vil kæmpe videre, indtil vi også får et økonomisk system, der bakker op om alle de gode initiativer. Og så skal vi gribe chancen for at få indflydelse på hvordan alle de nye muligheder bliver implementeret lokalt, og hvordan de koordinerende sagsbehandlere kommer til at arbejde, siger Majbrit Berlau.


Sådan kan I få indflydelse

På nogle områder er der allerede koordinerende sagsbehandlere i dag, men det er meget forskelligt hvordan kommunerne udmønter rollen, og hvilke rammer de koordinerende sagsbehandlere har. Det er derfor oplagt, at vi socialrådgivere forsøger at få indflydelse på definitionen af den koordinerende sagsbehandler, inden kommunerne begynder at udbrede brugen til flere områder. Start med at tale med hinanden om, hvad I synes fungerer og ikke fungerer i dag, og hvordan I kunne ønske jer, at rollen som koordinerende sagsbehandler skal blive i fremtiden. Og gå til jeres leder med jeres konkrete ideer eller til jeres tillidsrepræsentant, hvis I synes at emnet skal drøftes i socialrådgiverklubben.

Nogle kommuner er også allerede i gang med at arbejde med Én Plan. Det fik de mulighed for med den lov, der trådte i kraft i sommer, men det er op til kommunerne, om de vil bruge den eller ej. Hvis jeres kommune og ledelse endnu ikke er gået i gang med at arbejde med Én Plan, er der også her mulighed for, at I som medarbejdergruppe tager initiativ og dermed er med til at definere rammerne for jeres arbejde. Er I allerede i gang med at arbejde med Én Plan, vil DS’ afdeling Fag og Politik meget gene høre fra jer. Skriv til konsulent Mette Laurberg Jensen (mlj@socialraadgiverne.dk), hvad der fungerer og ikke fungerer i arbejdet med Én Plan, så det kan komme med i DS’ videre politiske lobbyarbejde.

» Læs DS’ anbefalinger til, hvordan kommunerne kan arbejde med Én plan og koordinerende sagsbehandlere