Nyt todages DS-kursus til arbejdsmiljørepræsentanter er åben for tilmelding

Kurset er primært rettet mod arbejdsmiljørepræsentanter, som har deltaget i den lovpligtige 3-dages arbejdsmiljøuddannelse, og som er i deres første funktionsår som arbejdsmiljørepræsentanter. Men erfarne AMiR er selvfølgelig også velkomne.

Dansk Socialrådgiverforening har udviklet et helt nyt tilbud til arbejdsmiljørepræsentanterne. Et todages-kursus med titlen ”Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant”.

Det første kursus løber af stablen 2.-3. april på Hornstrup Kursuscenter i Vejle.

Kurset er primært rettet mod arbejdsmiljørepræsentanter, som har deltaget i den lovpligtige 3-dages arbejdsmiljøuddannelse, og som er i deres første funktionsår som arbejdsmiljørepræsentanter. Men erfarne AMiR er selvfølgelig også velkomne.

Det er DS’ egne arbejdsmiljøkonsulenter, der står for undervisningen, som kommer ind på temaer om: kontakten med baglandet; samarbejde med TR, leder og i MED/SU; stress; vold og arbejdsskader. Et gennemgående element i kurset bliver at få ideer til handlinger og strategier, som kan bruges efter kurset.

Kurset er gratis

Dansk Socialrådgiverforening betaler udgifterne til opholdet og undervisningen. Til dette kursus kan DS helt ekstraordinært betale dine transportudgifter efter TR-uddannelsens gældende regler. Men spørg først din arbejdsgiver.