Ringeindsats overfor restanterne

Fremover vil indsatsen overfor restanter ikke skulle løftes af TR. Vi ved, I har gjort et stort og ofte svært stykke arbejde derude som TR, når I har skullet kontakte kollegaer, der var på restancelisten. Det vil vi gerne sige tak for.

DS har besluttet at samle indsatsen overfor restanterne – så vi ikke længere sender opgaven ud til TR.

I stedet har vi i hver region udpeget 1-2 personer til at have opgaven. Vi ringer og/eller mailer til slettetruede restanter hvert kvartal, med henblik på at få en personlig dialog om medlemskabet – udgangspunktet for samtalen er, at der må være tale om en fejl og vores henvendelse er derfor en slags servicemeddelelse fra vores side, hvor der reelt er en fejl eller udtryk for økonomisk bekneb.

De tilfælde, hvor det er en indirekte måde at opsige sit medlemskab på, vil det kunne give anledning til en snak om betydningen af deres medlemskab for fællesskabets handlekraft og værdien af fagfællesskabet for dem som socialrådgiver.

Der er udarbejdet noget materiale til at sende ud til de medlemmer, hvor vi ikke får telefonisk kontakt – ligesom opgaven kræver tæt kontakt med Medlemsadministrationen. Samtidig har vi lejlighed til at få medlemsoplysningerne ajour.

Det kan være, I får henvendelser fra de medlemmer, vi har kontaktet, derfor får I denne information.

Vi ved, I har gjort et stort og ofte svært stykke arbejde derude som TR, når I har skullet kontakte kollegaer, der var på restancelisten.

Det vil vi gerne sige mange tak for.