Hver fjerde socialrådgiver: Job går ud over privatliv

I en ny undersøgelse er socialrådgivere blandt de faggrupper, som er allerhårdest ramt af ”det grænseløse arbejde,” der kendetegnes ved blandt andet højt arbejdspres og overarbejde. Arbejdsgivere skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø, understreger DS.

Oplever du som socialrådgiver ofte at du må ”tage arbejdet med hjem?” Ordner du mails og telefonsamtaler derhjemme, fordi du der ikke tid til at presse dem ind i kontortiden? Eller rumsterer bekymringer om eksempelvis borgere eller kolleger stadig i hovedet, når du har fri?

I så fald er du ikke alene, viser en ny undersøgelse fra FTF om “Det grænseløse arbejde”.

Her fremstår socialrådgiverne som en af de grupper, der er allerhårdest ramt af de negative konsekvenser af de udflydende skel mellem arbejde og fritid og højt arbejdspres.

Hver fjerdes privatliv lider
Eksempelvis oplever hver anden socialrådgiver ”ofte” eller ”altid” at få uventede arbejdsopgaver, der sætter medarbejderen under pres.

Desuden svarer cirka 28 procent af de adspurgte socialrådgivere – flere end nogen anden faggruppe i undersøgelsen – at de ”ofte” eller ”altid” bliver stillet modsatrettede krav i arbejdet.

Det grænseløse arbejde, hvor de skarpe skel mellem arbejdstid og fritid er væk, kan – hvis det håndteres rigtigt af ledere og medarbejdere – give både frihed og fleksibilitet. Men håndteres den nye arbejdsvirkelighed ikke ordentligt, kan grænseløsheden ende med at udgøre et reelt arbejdsmiljøproblem med mistrivsel, stress og dårlig balance mellem arbejde og privatliv.

Socialrådgiver: Nødvendigt med weekendarbejde
Sidstnævnte ser desværre ud til at være tilfældet for adskillige af de adspurgte socialrådgivere i FTF-undersøgelsen: 27 procent svarer, at de ”ofte” eller ”altid” oplever, at arbejdet kræver så meget energi, at det går ud over privatlivet.

En af de socialrådgivere, som oplever, at arbejdet æder sig ind på privatlivet, er den i undersøgelsen anonymiserede ”Pia,” som er ansat i en familieafdeling i en mellemstor kommune i Jylland. I undersøgelsen fortæller Pia, at hun og kollegaerne har været så pressede det sidste halve år, at hun er begyndt at arbejde om søndagen. Hun oplever det at arbejde om søndagen som en nødvendighed:

– Når et barn har været udsat for vold eller overgreb, så kan vi jo ikke vente med at agere
på det til dagen efter, fortæller hun i FTF-undersøgelsen.

DS: Arbejdsgivere skal sikre ordentlige forhold
Det er særdeles uacceptabelt, at rammerne for socialrådgivernes arbejde presses i så høj grad, som undersøgelsen giver udtryk for. Sådan lyder det fra Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

– Både politikere og arbejdsgivere må have det som topprioritet at sikre rammer, der kan forebygge de problemer med det grænseløse arbejde, som undersøgelsen viser. Det er på ingen måde ok, at det grænseløse arbejde presser medarbejderne til at strække sig længere og længere på bekostning af både deres sundhed og deres fritids- og familieliv.

Så snart, man som socialrådgiver oplever, at rammerne presses på denne måde, bør man tage det op med sin tillidsrepræsentant og socialrådgiverklubben på arbejdspladsen, understreger Majbrit Berlau.

– Vi er nødt til at reagere kollektivt, når vi oplever uacceptable arbejdsforhold, og ikke individualisere problemerne ved hver især at gå på kompromis med vores arbejdsmiljø. Hvis vi accepterer uacceptable arbejdsforhold, er vi med til at skjule de problemer på arbejdspladsen, der medfører risiko for stresssygemeldinger og dårligt arbejdsmiljø.

Det kollektive fokus i klubben er særligt vigtigt, fordi der mange steder reelt ikke er socialrådgivere nok til at tage sig af alle de haste-opgaver, som kommer ind, påpeger socialrådgivernes formand.

– Det er en politisk og ledelsesmæssig opgave at sikre ordentlige rammer for arbejdet, og den opgave bør politikere og arbejdspladser sætte som topprioritet med det samme.

Majbrit Berlau opfordrer samtidig regeringens nye ledelseskommission til at tage undersøgelsen med i deres arbejde.

Nyt materiale skal hjælpe ledere og ansatte
I forlængelse af undersøgelsen har FTF udgivet materiale med gode råd til, hvordan arbejdspladserne kan sikre et godt arbejdsmiljø, som tager højde for det grænseløse arbejde.Dansk Socialrådgiverforening opfordrer arbejdspladserne til at inddrage FTF’s materiale, der samtidig kan være værdifuldt for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som ønsker at starte en dialog med ledelsen eller i MED-udvalgene om sikring af arbejdsmiljøet.