Søg klubtilskud i DS Region Syd fra 1. januar 2023

For at understøtte klubberne i endnu højere grad, har regionsbestyrelsen i 2022 vedtaget klubtilskudsregler, som kan støtte op om, at I lokalt får bedre muligheder for at skabe faglige og sociale aktiviteter.

En fællesklub – bestående af alle lokale klubber i pågældende kommune/region/statslige arbejdsplads – kan fra 1. januar 2023 søge et fællesklubtilskud baseret på medlemstal. Dette tilskud kan bruges til almindelig drift, f.eks. gebyr til banken, leje af lokaler til møder og forplejning.

En lokal klub – forstået som TR-område/statslig arbejdsplads og fællesklubber – kan derudover søge om ekstraordinære klubtilskud. Modsat fællesklubtilskuddet er det ekstraordinære klubtilskud til konkrete aktiviteter ud fra en række kriterier, som du kan læse om nedenfor.

Ansøgningsprocessen

Der kan søges fællesklubtilskud i perioden 1. – 31. januar 2023.

Ansøgning om fællesklubtilskud sendes til DS Region Syd på mail: DS-syd@socialraadgiverne.dk med angivelse af henholdsvis medlemstal og kontonummer.

Ekstraordinært klubtilskud kan søges løbende, men puljens størrelse meldes først ud efter 1. marts 2023. Ansøgninger godkendes herefter, da vi på det tidspunkt har overblik over, hvor meget, der er anvendt til fællesklubtilskud. Puljen til ekstraordinært klubtilskud kan søges så længe, der er midler i kalenderåret.

Begrundet ansøgning om ekstraordinære klubtilskud sendes til DS Region Syd på mail: DS-syd@socialraadgiverne.dk med angivelse af beløb og kontonummer.

» Her kan du læse om klubtilskudsreglerne. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din konsulent.