Kan arbejdsgiver pålægge mig at afvikle flekstimer?

Vi får mange spørgsmål om afvikling af flekstid og gentager derfor lige reglerne, som også kan findes i FAQ’en på hjemmesiden.

Hvis arbejdsgiver sender dine medlemmer hjem, skal der udbetales sædvanlig løn. Hvis der på arbejdspladsen er indgået aftale om fleksibel arbejdstid (flekstid), er det fleksaftalens bestemmelser, der regulerer hvordan flekstimer optjenes og afvikles. Hvis der lokalt er behov for, at der optjenes og afvikles flekstid på en anden måde end den sædvanlige, skal dette ske efter dialog mellem dig som TR og ledelse. Kontakt eventuelt din konsulent.