Medlemsundersøgelse 2018 – alle svar er vigtige

Vi håber, at alle tillidsrepræsentanter opfordrer medlemmer til at besvare skemaet. Medlemmerne er DSs vigtigste resurse, derfor er det vigtigt at så mange så muligt svarer.

Medlemmer kan nu besvare spørgeskemaet om oplevelsen af medlemskabet af DS. En høj svarprocent giver det bedste grundlag for at tage initiativer efterfølgende. Perioden for besvarelse løber fra 28.november 2018 til 16. december 2018

Derfor vil det være særligt smukt, hvis alle tillidsrepræsentanter opfordrer medlemmer til at besvare skemaet. Medlemmerne er DSs vigtigste resurse, derfor er det vigtigt, at så mange så muligt svarer.

I spørgeskemaet er der indsat særlige spørgsmål kun forbeholdt tillidsrepræsentanter. Vi ser frem til svarene på denne særlige undersøgelse.

Der trækkes lod om 3 betalte deltagergebyrer med overnatning til Socialrådgiverdage 2019 blandt de medlemmer, der har svaret .