Gratis forløb: Forebyg vold på bosteder og i forvaltninger

Socialstyrelsen tilbyder gratis indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud samt forvaltningsniveauet.

Socialstyrelsen tilbyder gratis indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud samt forvaltningsniveauet.

Indsatsforløbene er rettet mod medarbejdere og ledere på botilbud (§§ 105, 107 og 108) eller boformer for hjemløse (§ 110), der arbejder med borgere, som har en eller flere af følgende problemstillinger: Psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer.

På forvaltningsniveauet er målgruppen ledelsen, botilbudsledere samt TR og AMiR i regionale og kommunale forvaltninger, der visiterer til og har borgere i botilbud.

Guide – metoder og muligheder

Botilbudsforløbene kan vare enten 6 eller 12 måneder. Tilbuddene til forvaltningerne varer mellem 4 og 12 måneder.

Socialstyrelsens tilbud tager udgangspunkt i ’De nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud, som er en omfattende og detaljeret guide til handlemuligheder og metoder.

Dansk Socialrådgiverforening har deltaget i følgegruppen for udarbejdelse af de 11 nationale retningslinjer, som handler om forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder samt de organisatoriske rammer.

Der er ansøgningsfrist 26. november 2019.