Mentorprojekt for nye tillidsrepræsentanter

DS-Region Syd har besluttet at igangsætte et mentorprojekt, der skal afsøge nye måder at understøtte og fastholde nye tillidsrepræsentanter.

Region Syd ønsker at styrke TR’s fællesskaber, give rum for sparring til det organiserende arbejde og generelt i rollen som TR. Derfor igangsætter vi et forsøg med 5 – 6 mentor/mentee-forløb af ét års varighed med møder af anbefalet 1,5 – 2 timers varighed på månedlig basis.

Mentee er relativt nyvalgt tillidsrepræsentant, som har et ønske om af få en sparringspartner i form at en mentor. En mentor er en erfaren TR, som mentee kan dele små og store udfordringer med og høre, hvordan mentor selv håndterer opgaverne som tillidsrepræsentant.

Din DS-konsulent er fortsat din tætte rådgiver og sparringspartner i dit TR-virke, og det er fortsat hos din konsulent, du skal hente specifik vejledning hos.

Hvordan fungerer det?

Rammerne for møderne bestemmer mentee og mentor i fællesskab. Der er mulighed for frikøb til både mentor og mentee.

Forløbet varer typisk 12 måneder, hvor mentee mødes med mentor efter behov, typisk én gang om måneden 1,5 – 2 timer formentlig online.

Er du nysgerrig eller er du interesseret i at blive enten mentee eller mentor, skal du henvende dig til din DS-konsulent eller til kontorleder Lone Valentin Kjær: lvk@socialraadgiverne.dk. Regionskontoret i Syd afsøger derefter muligheden for et match.

Idéer til temaer

Det er op til mentee at spille ud med emner, som man gerne vil tale med en mentor om. Det kan fx være:

  • Afholdelse af frokostmøder
  • Arrangementer
  • Den første årlige lønforhandling
  • Årshjul – linke til hjemmesiden – hjælp på hjemmesiden
  • Refleksioner over erfaring på TR-uddannelsen
  • Dilemmaer i rollen som TR
  • Etiske udfordringer

» Læs mere her.