Tiltrængt løft af psykiatrien i ny finanslov

Finansloven er et lille skridt på vejen mod genopretning af velfærden, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup.

Den 2. december faldt næste års finanslov på plads, og den indeholder flere gode elementer, mener DS-formand Mads Bilstrup.

– Psykiatrien får flere hænder og sengepladser. Det er rigtig godt nyt, for psykiatrien har i dén grad haltet efter det øvrige sundhedsområde i rigtig mange år. Derudover skal partierne forhandle om en 10-årsplan for psykiatrien, som særligt skal fokusere på det forebyggende arbejde og sammenhæng i indsatsen – noget som socialrådgiverne i psykiatrien er specialister i, siger han og fremhæver også flere ressourcer til daginstitutioner og folkeskoler.

– Velfungerende daginstitutioner og en stærk folkeskole er afgørende for, at vi kan fastholde et solidarisk velfærdssamfund, hvor vi møder hinanden på kryds og tværs af sociale, kulturelle og økonomiske forskelle. Og for os socialrådgivere er det afgørende, at lærere og pædagoger har tid og overskud til at spotte børns udfordringer tidligt og samarbejde med os om den tidlige indsats, lyder det fra Mads Bilstrup.

Helt overordnet tilfører finansloven flere ressourcer til velfærd, end de seneste mange års finanslove. Udover de store velfærdsområder er der blevet penge til blandt andet kvindekrisecentre, voldsrådgivning, døgnovervågning af unge med svære handicap og efterværn.

Dansk Socialrådgiverforening havde gerne set et endnu større løft af velfærden og vil arbejde hårdt for, at Folketinget fortsætter genopretningen af velfærden de kommende år.

– Socialrådgiverne er utroligt pressede mange steder, særligt i kommunerne, og det skyldes blandt andet de meget stramme budgetter. Det skal der rettes op på. Og så havde vi gerne set, at finansloven gav et løft til det sociale arbejde med blandt andet udsatte ledige, som har cyklet rundt i systemet i mange år. Det arbejder vi videre for at sikre, siger Mads Bilstrup.