DS bakker op om udspil til førtidspensionsreform

Regeringens reform-udspil om førtidspension pålægger kommunerne at oprette rehabiliteringsteams, hvor én sagsbehandler guider borgeren igennem et ressourceforløb. DS roser udspillet.

Regeringens reform-udspil “En del af fællesskabet – reform af førtidspension og fleksjob” pålægger kommunerne at oprette tværfaglige rehabiliteringsteams, hvor én sagsbehandler har ansvar for at guide borgeren igennem et ressourceforløb på højst fem år, som skal bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

Der er tale om en aktiv indsats, som skal være individuelt tilrettelagt og indeholde sociale, beskæftigelses- uddannelses- og sundhedsmæssige indsatser. Der er i udspillet afsat 1,4 mia. kr. til ressourceforløbene, hvor målgruppen primært er borgere under 40 år, der som udgangspunkt ikke længere vil kunne tildeles førtidspension – med mindre de ikke har nogen arbejdsevne overhovedet.

Aktivt liv bedre end passivt

Under fremlæggelsen af reformen sagde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) blandt andet:
– Vi tror grundlæggende på, at et aktivt liv er bedre end et passivt liv. Vi har i mange år været for optaget af, hvad folk skal leve af frem for helhjertet at satse på, at de også har noget at leve for.

Socialminister Karen Hækkerup (S) supplerede:

– Det primære formål med reformen er at få færre unge til at blive førtidspensionister. De skal have noget at stå op til om morgenen, noget at tro på, noget at drømme om. Vi vil sende et signal til de unge om, at vi vil investere i dem med omsorg og nærvær.
De to ministre forventer, at reformen vil reducere antallet af unge, der får tildelt førtidspension, fra små 5000 til 1500 om året.

Reform-udspil sikrer helhedsorienteret indsats

Dansk Socialrådgiverforenings formand Bettina Post roser udspillet, som lægger op til, at socialrådgivere igen skal arbejde helhedsorienteret med borgerne.

– Det er meget positivt, at alle kommuner skal oprette tværfaglige rehabiliteringsteam og lave ressourceforløb – som svarer til det, vi i Dansk Socialrådgiverforening kalder rehabiliteringsforløb – med én gennemgående sagsbehandler, som bliver borgerens kontaktperson. Regeringens reformudspil er et udtryk for et holdningsskifte, hvor det er slut med at sende borgeren rundt mellem forskellige kommunale forvaltninger afhængig af, hvad deres problem er, siger Bettina Post.

Udspil matcher DS’ mærkesager

Hun fremhæver, at regeringens udspil på en lang række punkter matcher Dansk Socialrådgiverforenings bud på en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats.

– Hvis vi skal mindske antallet af førtidspensionister er det nødvendigt at gøre noget anderledes, inden førtidspension kommer på tale. Vi har i de seneste par år været i tæt dialog med vores medlemmer om, hvordan en succesfuld rehabiliteringsindsats kan skrues sammen. Nogle af forslagene har netop været én koordinerende sagsbehandler, tværfaglige rehabiliteringsteams og rehabiliteringsforløb, så reformudspillet er sød musik i mine ører.

Økonomi ikke optimal

Borgere, der visiteres til et ressourceforløb, vil få den samme ydelse igennem forløbet, som de får, inden de starter. Ydelsen vil dog være minimum 60 procent af dagpengene, hvilket svarer til ca. 10.335 kroner om måneden brutto. Til gengæld bliver ydelsen ikke afhængig af hverken formue eller ægtefælles indkomst.

Bettina Post er dog ikke tilfreds med niveauet for ydelsen til borgere, der visiteres til et ressourceforløb.

– Vi havde hellere set en ydelse på ledighedsydelsesniveau, som udgør ca. 90 procent af dagpengene. Men til gengæld skal unge ikke blive på de lave unge-satser på 6660 kroner om måneden. Og det er en klar forbedring, at formue og ægtefælleindkomst ikke påvirker ydelsesniveauet. Så selv om det ikke er optimalt, er det til at leve med, lyder det fra socialrådgivernes formand.