1. oktober stiger lønnen for kommunalt og regionalt ansatte

Økonomisk set var den vigtigste del af forliget ved OK18 de generelle lønstigninger. De generelle lønstigninger har betydet, at lønnen steg 1. april og 1. oktober sidste år, og nu stiger den så igen.

1. oktober stiger lønnen således med 0,79 procent for regionalt ansatte og 1,01 procent for kommunalt ansatte.

Forskellen skyldes, at reguleringsordningen påvirker de to områder forskelligt, og gennemsnitslønnen på det regionale område har udviklet sig mere end gennemsnitslønnen på det kommunale område.

Så meget stiger lønnen i kroner og ører

Nedenfor ses et eksempel på, hvor stor lønstigningen er pr. 1. oktober 2019 for en socialrådgiver, som tjener 30.000 kroner om måneden.

Stigning 1. oktober 2019Månedlig stigningÅrlig stigning
Kommuneca. 300 kr.Ca. 3.600 kr.
RegionCa. 235 kr.Ca. 2.850 kr.

Sammen med stigningerne i 2018 betyder det, at socialrådgivere ansat i kommuner og regioner i alt er steget henholdsvis 3,3 procent og 2,8 procent siden OK18. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvor meget lønnen er steget i alt i kroner og ører i 2018 og 2019 for en socialrådgiver, som tjener 30.000 kroner om måneden.

Stigning siden marts 2018Månedlig stigningÅrlig stigning
KommuneCa. 1.000 kr.Ca. 12.000 kr.
RegionCa. 835 kr.Ca. 10.000 kr.

Lønstigningerne er relative, så en socialrådgiver, som tjener mere eller mindre end 30.000 kroner, vil få en tilsvarende større eller mindre lønstigning. Stigningerne beregnes i forhold til lønnen i marts 2018.

Baggrund

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret blev det blandt andet aftalt, at der i perioden 1. april 2018 – 31. marts 2021 vil være generelle lønstigninger for 6,1 procent i alt på det kommunale og regionale område.

Det betyder, at offentligt ansattes løn samlet set stiger 6,1 procent i forhold til, hvad den var ved den seneste overenskomstperiodes udløb i marts 2018.

Den samlede stigning på 6,1 procent fordeles ud over perioden, således at lønnen stiger hvert år. Stigningerne udmøntes almindeligvis i april og oktober og fordeles lidt forskelligt på de offentlige områder. Ud over de aftalte generelle lønstigninger kommer stigninger fra reguleringsordningen samt en række konkrete forbedringer af løn og pension for udvalgte grupper.

Reguleringsordningen

De generelle stigninger påvirkes af reguleringsordningen, som kan trække lønstigningerne op eller ned, alt efter hvordan lønnen udvikler sig på det private arbejdsmarked.

Reguleringsordningen sammenligner lønudviklingen i det private med lønudviklingen i de tre offentlige sektorer og udligner 80 procent af forskellen. Hvis lønnen i det private er steget med 2 procent og lønnen i det offentlige i samme periode er steget med 1 procent, udmønter reguleringsordningen således 80 procent af forskellen på 1 procent. Det vil i dette eksempel sige, at reguleringsordningen vil udmønte en stigning på 0,8 procent, som lægges til de aftalte generelle stigninger.

Reguleringsordningen opgøres særskilt på de tre offentlige områder.