Inviter praktikanterne med i fællesskabet

I februar er et nyt hold videbegærlige socialrådgiverstuderende startet i deres praktik. I kan hjælpe med at støtte dem godt igennem, så de bliver trygge i den nye situation.

I februar er et nyt hold videbegærlige socialrådgiverstuderende startet i deres praktik – måske er der også startet nogen på jeres arbejdsplads

Praktikstarten er for de fleste forbundet med en vis portion uvished og spænding, som I kan hjælpe med at støtte dem godt igennem, så de bliver trygge i den nye situation.

Som tillidsrepræsentant kan du være med til at skabe tryghed for den enkelte praktikant. Samtidig kan du være med til at introducere praktikanten til vores fagforening og jeres faglige klubfællesskab. Praktikstarten er også en god anledning til at invitere de studerende, som ikke allerede er medlemmer, til at melde sig ind.

DS og SDS har lavet denne pjece med gode råd til, hvordan du som tillidsrepræsentant kan hjælpe med at byde nye praktikanter velkommen og introducere dem til arbejdspladsen:

TR’ens guide til den gode modtagelse af praktikanter

Med denne ’vifte’ vil vi gøre det let for dig som TR at modtage og hjælpe praktikanterne.

Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Udgivet den: 28. aug. 2019

Læs publikationen