Leder: 20’erne – et nyt årti

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 22. januar 2020.

Håber du er kommet godt ind i det nye år 2020. Et nyt årti er startet. Spændende hvad årtiet bringer med sig. Klimamål, bæredygtighed, IT- og robotudvikling er store dagsordener på de store linjer, og med forpligtende konkrete krav til omstilling i vores hverdag, i vores arbejde og vores privatliv.

Året startede med debatten fra statsminister Mette Frederiksens nytårstale om hjælp til de udsatte børn. Det har i den grad ryddet dagsordenen for Dansk Socialrådgiverforening (DS), og DS er meget aktiv i debatter i pressen og med ministre og ordførere fra alle de politiske partier om nuværende problematikker og evt. ny lovgivning for børn.

Samtidig skal vi internt i Hovedbestyrelsen gendebattere vores holdninger til  adoption og tvangsadoption. Vores holdning til kvalitet i børnearbejdet er den samme: Det kræver, at den enkelte socialrådgiver har tid og ressourcer til at udføre arbejdet; tid til undersøgelser og børnesamtaler, de rigtige tilbud og foranstaltninger, opfølgning og nem tilgængelighed for børnene. Den nødvendige økonomi spiller en stor rolle i det rigtige valg af foranstaltninger og anbringelser, hvorfor der er brug for at sikre, at dette kan ske uafhængigt af den enkelte kommunes økonomi. Samtidig skal der sættes ind med tidlig forebyggelse og afskaffelse af de fattigdomsgørende lave økonomiske ydelser, så ingen børn skal vokse op i fattigdom.

Og hvis politikere ønsker mere stabilitet på børneområdet, så socialrådgiverne bliver i stillingerne i længere tid, så er der kendte værktøjer, der virker: anerkendelse, god løn, høj faglighed, mulighed for faglig udvikling/ kompetenceudvikling og et godt arbejdsmiljø.

Jeg vil gerne i dialog om brug af studentermedhjælpere i stedet for vikarer. Jeg hører desværre flere og flere eksempler på, at der ved sygdom og barsel ansættes en studentermedhjælper i stedet for en uddannet socialrådgiver i et vikariat. Det er vigtigt, at der ansættes en uddannet socialrådgiver med fuld kompetence i ledige stillinger. Det er vigtigt at fastholde, at vores arbejde kræver en faglig uddannelse, og det er vigtigt at fastholde de studerende i at møde frem og modtage undervisning for at sikre, at den studerende får den kvalitet med sig i uddannelsen, som er en vigtig forudsætning for arbejdslivet som socialrådgiver.

Et andet vigtigt perspektiv er, at det er svært for de nyuddannede socialrådgivere at komme i arbejde. Før var der masser af vikariater, hvor både socialrådgiveren og arbejdspladsen havde glæde af den gensidige afprøvning i en tidsbegrænset periode.

Jeg ved der i nogle kommuner har været store besparelser og nedlæggelse af stillinger i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020. Men tag diskussionen lokalt om brug/misbrug af studenterjobs, og hjælp gerne nyuddannede socialrådgivere i job via vikariater eller via praktik og løntilskud.

Samtidig vil jeg opfordre dit arbejdssted til at tage de praktikanter, som din kommune via fast-pladsaftale har lavet aftale med uddannelsesstederne om for såvel forår og efterår. Det er også vores medansvar at sikre at vores kommende kollegaer kommer i praktik, hvor der er socialrådgivere ansat – og hvor der er en positiv tilgang til OK-fagbevægelsen.

OK21 skydes i gang med den landsdækkende TR-konference den 24.-25. marts 2020, som jeg vil opfodre dig til at deltage i.

Efterfølgende vil jeg rigtig gerne ud og diskutere og indsamle OK21-krav på din arbejdsplads fra sidst i marts til november. Vi ses.

Bedste hilsner
Anne Jørgensen
Regionsformand