Dokumentation: Så skævt rammer 225-timersreglen

Nye tal indikerer store forskelle på, hvor stramt, kommunerne administrerer 225-timersreglen. Problematisk for retssikkerheden og resultat af uklar lovgivning, lyder det fra DS, som samtidig kritiserer, at aktivitetsparate udgør hovedparten af de ramte.

Når 225-timersreglen træder i kraft 1. oktober, vil hovedparten af de borgere, som bliver ramt, være såkaldte aktivitetsparate. Det fremgår af et svar fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) til folketingsmedlem Leif Lahn Jensen (S).

Næsten 50.000 personer er blevet varslet om, at de vil blive trukket i kontanthjælp, fordi de ikke har haft mindst 225 timers ordinært, ustøttet arbejde inden for et år. Af svaret fremgår, at 27.900 af dem er såkaldt ”aktivitetsparate” kontanthjælpsmodtagere, altså personer, som af deres egen kommune er vurderet til at have for store sociale eller helbredsmæssige problemer til at kunne varetage et ordinært arbejde i deres nuværende situation.

Samtidig er der store udsving fra kommune til kommune i forhold til, hvor mange kontanthjælpsmodtagere, der rammes, viser et svar fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen til Udvalget for Landdistrikter og Øer.

1205 kontanthjælpsmodtagere i Aalborg varsles om, at de som følge af 225-timersreglen risikerer at miste retten til fuld kontanthjælp. Til sammenligning er der i den væsentligt mindre Næstved Kommune sendt varslingsbrev til 1654 personer.

DS: Uklart lovgivningsarbejde truer retssikkerheden

Beskæftigelsesministerens svar indikerer store forskelle på kommunernes administration af 225-timersreglen, og det er et retssikkerhedsmæssigt problem, advarer Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Nu ser vi – ligesom vi så det i forbindelse med kontanthjælpsreformen – en meget uens visitation fra kommune til kommune. Det er problematisk i forhold til borgernes retssikkerhed.

Majbrit Berlau understreger, at ansvaret for den skæve visitation er et politisk ansvar og ikke kan tørres af på den enkelte sagsbehandler.

– De store forskelle fra kommune til kommune skyldes slet og ret uklart lovgivningsarbejde. Dansk Socialrådgiverforening påpegede allerede inden lovteksterne blev udformet, at en uklar lovgivning ville give problemer med retssikkerheden, siger hun og kritiserer samtidig de dårlige rammer for udrulningen af de lave ydelser i de enkelte kommuner.

– Vi har – allerede inden loven blev udformet – opfordret til , at politikerne fra start havde ladet 225-timersreglen følge visitationen, så aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere automatisk blev undtaget for reglen.