Guide til genåbning af kontorarbejdspladser efter corona

Myndighederne kommer snart med en udmelding om lempelse af anbefalingen om hjemmearbejde. Brug Dansk Socialrådgiverforenings guide til TR og AMiR om genåbning af arbejdspladserne.

Guidens fem temaer peger på en række opmærksomhedspunkter, som kan fungere som en tjekliste for tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

  1. Få overblik over bekymringer og forslag – tal med kollegerne og sæt deres bekymringer og forslag på dagsordenen i MED-udvalget.
  2. Få styr på arbejdspladsens retningslinjer – medvirk til at myndighedernes retningslinjer kendes og bruges på arbejdspladsen.
  3. Find på løsninger på ophobet arbejde – bed om ledelsesmæssig prioritering, ansæt vikarer og/eller brug aftaler om overarbejdsbetaling, højere individuel arbejdstid, m.v.
  4. Find løsninger på nye problemer – vær løbende i dialog med kolleger og med ledelsen, så I løser problemerne hurtigt.
  5. Saml op på de gode erfaringer – hvad kan coronatiden inspirere til fremover?

Se alle opmærksomhedspunkterne til hvert tema i DS’ guide til genåbning af arbejdspladserne.