Aalborg dropper at spare på sygehussocialrådgivere

Region Nordjylland har droppet et forslag om at reducere socialrådgiverfunktionen på Aalborg Universitetshospital. Tillidsrepræsentanten frygter stadig, at socialrådgiverne kan blive ramt af besparelser, hvis hospitalets klinikker bliver pålagt at spare.

I forbindelse med besparelser i Region Nordjylland var der lagt op til, at socialrådgiverfunktionen på Aalborg Universitetshospital skulle reduceres. Det fik socialrådgivernes tillidsrepræsentant, Helle Hedelund Hansen, og formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, Mads Bilstrup, til at slå alarm.

For at lægge pres på regionsrådspolitikerne sendte de for tre måneder siden et brev til regionsrådet, hvor de advarede om konsekvenserne ved at spare socialrådgiverfunktionen væk.
For få uger siden blev lignende besparelser på Aarhus Universitetshospital halveret på baggrund af kritik fra læger, patientforeninger og Dansk Socialrådgiverforening.

Besparelser rammer patienterne

Socialrådgiverne fra Aalborg inviterede efterfølgende regionsrådspolitikerne til en dialog om, hvad deres arbejdsopgaver består i.

– Jeg glæder mig over, at budgettet nu er vedtaget uden, at vi er med i besparelserne – og håber selvfølgelig, at politikerne har lyttet til vores argumenter, siger Helle Hedelund Hansen.

I sidste ende er det patienterne, besparelserne går ud over.

– Uden socialrådgiverne vokser uligheden i sundhed blandt borgerne, og det er jo ellers et emne, som politikerne er meget optagede af. På hospitalet har socialrådgiverne oftest kontakt til de allersvageste patienter – eksempelvis dem, som er så syge, at de ikke selv har ressourcer til at tage kontakt til det kommunale system, og som ikke har pårørende eller andet netværk til at hjælpe sig.

Frygter stadig sparekniven

Selv om regionens spareplaner ikke længere peger direkte på sygehussocialrådgiverne, så er budgetstramninger på adskillige millioner kroner stadig en realitet. Og det bliver nu op til hvert enkelt sygehus i regionen at finde pengene.

– Jeg frygter da stadig for socialrådgiverne, når det handler om besparelser. Vi har adskillige gange været i spil, når der skulle budgetforhandles på regionalt- og hospitalsniveau.

23. oktober holder Aalborg Universitetshospital en budgetkonference med deltagelse af ledere fra de forskellige klinikker i hospitalet, hvor det forventes, at de enkelte klinikker bliver pålagt et krav større om besparelser, fortæller Helle Hedelund Hansen.

– Men nu må vi vente og se, hvad der sker – og vurdere, hvad vi skal gøre, hvis der kommer konkrete udspil til besparelser af sygehussocialrådgiverne.