Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 27. januar 2021.

Kære TR og AMiR.

Rigtig godt nytår alle sammen! Jeg håber, at I er kommet godt og helt ind i det!

Desværre bragte 2021 ikke umiddelbart lysere tider med sig rent restriktions- og arbejdsmæssigt. Mange af jer sidder fortsat hjemme og arbejder, mens andre arbejder i beredskaber og kritiske funktioner. Selv om vi er ved at vænne os til denne anderledes hverdag, tærer det på mange, og det kan være svært at være så meget alene både fagligt og helt bogstaveligt. Det første medlemsarrangement, vi tilbyder i Region Nord i år, handler derfor netop om vores psykiske arbejdsmiljø under corona: ”Trivsel i en coronatid, hvad gør vi?” med forfatter og foredragsholder Tommy Krabbe. Det er d. 3.februar og tilmelding foregår via vores arrangementskalender på hjemmesiden.

Ud over corona er der rigtig meget af det daglige arbejde hos mig lige nu, som står i overenskomstens tegn (OK21). Vi er i gang med forhandlingerne om fornyelsen af socialrådgiverens overenskomst i stat, regioner og kommuner. Endnu kan vi ikke sige så meget om forhandlingerne, men vi vil løbende holde jer og jeres kollegaer orienteret om udviklingen i forhandlingerne, som bør være afsluttede med udgangen af februar.

Særligt for jer, som er TR, følger der nogle opgaver med sådan en overenskomstforhandling – både i tilfælde af forlig og i tilfælde af en forestående konflikt. Men både suppleanter og AMiR kan sagtens og med stor gavn hjælpe til.

Vi skal have jeres hjælp til, at jeres kollegaer får opdateret deres oplysninger i vores medlemssystem. Både oplysninger om arbejdsplads og kontaktoplysninger med privat mail og telefonnummer. Dette bliver især vigtigt, hvis vi kommer til at stå overfor en strejke eller lockout. Det er vigtigt for mig at understrege, at der pt. ikke er noget, der tyder på en konflikt, men skulle det pludselig komme dertil, vil vi gerne være i bedre tid med forberedelsen, end vi var ved OK18.

En overenskomstforhandling er også altid en periode, hvor det er godt at hverve nye medlemmer. Det er en god tid at tale om fællesskabets fordele, og hvad det yder for medlemmers bedste, her eksemplificeret ved forhandlingen og forbedringen af socialrådgivernes løn og arbejdsvilkår. Så man kan f.eks. invitere ikke-medlemmerne på arbejdspladsen med til et klubmøde, hvor I taler om overenskomsten. På denne måde kan de få et indblik i overenskomsten og det store arbejde og økonomi, som ligger bag den.

Og apropos klubmøder: I må gerne allerede nu planlægge et møde i jeres klub, hvor temaet er OK21 resultatet og ur-afstemningen herom. Resultatet kommer til ur-afstemning blandt medlemmerne i perioden 10.-24. marts 2021. I den periode stiller jeg mig til rådighed for virtuelle klubmøder hos jer, hvor jeg kan fortælle om forhandlingsresultatet, så I og kollegaerne bliver klædt på til at stemme. Som ved kravsindsamlingen skal det være møder i ”hoved-klubben”, altså på kommuneplan eller på de store tværgående områder i regioner og staten. Dette for at jeg kan nå så mange som muligt. I må gerne begynde at booke mig nu, så vi kan få aftalerne i kalenderen.

Ift. klubmøder på de lokale arbejdspladser afholder vi tre TR-webinarer om OK-resultatet for hhv. stat, regioner og kommuner, hvor TR kan blive klædt på til drøftelserne på den enkelte arbejdsplads. Disse bliver afholdt d. 3., 4. og 5. marts 2021. Hvilke der bliver på hvilken dato afklares snarest, og så får I besked. Men reservér allerede nu dagene.

Hvis I har spørgsmål til noget af alt dette, skal I endelig bare ringe eller skrive til mig.

Vi ses – nok ikke fysisk lige foreløbig – men på zoom eller teams 😊

Trine Quist
Regionsformand