Socialrådgivernes arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen under lup

Hjælp os med at få en høj svarprocent i vores arbejdsmiljøundersøgelse i Kriminalforsorgen.

DS har i samarbejde med TR og AMiR i Kriminalforsorgen valgt at udsende en mindre arbejdsmiljøundersøgelse til socialrådgiverne ansat i Kriminalforsorgen.

Undersøgelsen er forberedt på et TR-AMiR-møde i oktober, og resultaterne samt opfølgningsmulighederne bliver drøftet på endnu et TR-AMiR-møde i november.

Sidste svarfrist for undersøgelsen er udsat til tirsdag den 31. oktober kl.12.00. Mind gerne dine kolleger om at få svaret på undersøgelsen inden fristens udløb. Jo højere svarprocent, jo mere anvendelige bliver resultaterne.