Totalt sammenbrud i OK18: Løn er den store knast

Vi har ikke rejst krav om en lønfest. Men tiden er inde til at sikre socialrådgivere og andre offentligt ansatte en reallønsfremgang, der svarer til de privatansattes, siger Majbrit Berlau om sammenbruddet i OK18-forhandlingerne. I dag mødes partnerne for første gang i Forligsinstitutionen.

Først var det forhandlingerne på statens område, der brød sammen. Så kom til turen til det kommunale område, og senest er forhandlingerne om en ny overenskomst for ansatte i regionerne brudt sammen. Det totale sammenbrud skyldes først og fremmest uenighed om lønnen.

– Når lønmodtagerne og arbejdsgiverne forhandler overenskomst, plejer begge parter at tage udgangspunkt i den økonomiske situation, Danmark befinder sig i. Det betyder derfor, at vi lønmodtagere ikke stiller krav om høje lønstigninger, når økonomien er presset, mens arbejdsgiverne normalt anerkender vores indsats via lønforbedringer, når der er vækst i Danmark, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Men sådan er det desværre ikke denne gang. Vi holdt os ellers tilbage under krisen, fordi pengene var små, men selv om krisen nu er overstået og økonomien buldrer derudaf, vil arbejdsgiverne ikke anerkende vores ret til fair lønstigninger. Vi vil anerkendes for vores indsats og den opgave, vi løser i samfundet, så vi kan selvfølgelig ikke acceptere endnu et kriseforlig, siger Majbrit Berlau.

Flere forringelser

Ved de tre forhandlingsborde har arbejdsgiverne desuden krævet forringelser af væsentlige områder som seniorordningen og arbejdstid.

– Seniordagene er jo noget, vi har forhandlet hjem ved tidligere overenskomster, blandt andet for at sikre, at vi kan holde til et arbejdsliv, som i fremtiden bliver længere og længere i takt med den stigende pensionsalder. Nu kræver arbejdsgiver, at vi fremover først kan få vores seniordage fem år før pensionsalderen, og ikke når vi fylder 60. Det er et klokkeklart forsøg på at forringe vores vilkår, som ikke harmonerer med deres ønske om, at vi i fremtiden skal blive på arbejdsmarkedet i flere år, siger Majbrit Berlau.

Endelig er der spørgsmålet om undervisernes ret til at forhandle en arbejdstidsaftale samt retten til betalt spisepause for en række ansatte i staten. De faglige organisationer har forsøgt at finde en løsning på de to spørgsmål ved OK18, men heller ikke her, er det lykkes at nå til enighed.

I dag går Forligsinstitutionen i gang

I dag mødes topforhandlerne fra de faglige organisationer og arbejdsgiverne til et indledende møde i Forligsinstitutionen. Herefter vil forligsmanden forsøge at mægle mellem parterne og lande en såkaldt mæglingsskitse. Hvis det lykkes, bliver mæglingsskitsen sendt til afstemning blandt alle medlemmer af DS. Stemmer medlemmerne ja, bliver mæglingsforslaget den nye overenskomst. Stemmer medlemmerne nej, går DS i konflikt.

– Vi går i Forligsinstitutionen med ambitionen om at lande et kompromis, som vi finder acceptabelt, og hvor medlemmerne vil kunne se en positiv forandring på deres lønseddel. For jeg vil gerne understrege, at en konflikt er absolut sidste udvej, siger Majbrit Berlau.

Stor opbakning fra medlemmerne

De seneste uger har OK18 været flittigt dækket i medierne, som også har viderebragt forskellige tal og spekulationer om forhandlingerne. Majbrit Berlau opfordrer alle medlemmer af DS til at holde sig orienteret via DS’ egne kanaler.

– En del af de tal og fakta, der cirkulerer i medierne, kan vi ikke genkende, og jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at følge med på både min og DS’ Facebook-side. Derudover holder vi selvfølgelig medlemmerne orienteret løbende i nyhedsmails osv., siger hun.

– Vi har heldigvis modtaget rigtig god respons og stor opbakning fra medlemmer og TR i hele landet, når vi har skrevet ud og informeret om den svære situation. Selv om vi helst er foruden en konflikt, er det fantastisk at opleve viljen til at stå sammen og kæmpe for ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Majbrit Berlau.

Følg med! På DS’ hjemmeside kan du få svar på en række spørgsmål om blandt andet en eventuel konflikt, der tidligst kan træde i kraft den 4. april.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din konsulent i regionen eller i Toldbodgade, hvis du er ansat på statens område.