Tag godt imod praktikanterne

I september starter et nyt hold videbegærlige socialrådgiverstuderende i deres praktik. Praktikstarten er for de fleste forbundet med en vis portion uvished og spænding, som I kan hjælpe med at støtte dem godt igennem, så de bliver trygge i den nye situation. Læs mere om, hvordan du kan tage godt imod jeres praktikant her

Har du fået oplysningerne om hvem og hvornår, der starter en praktikant hos jer?

Kun halvdelen af de studerende tilkendegav i en undersøgelse sidste år, at de er blevet introduceret til deres tillidsrepræsentant og derigennem det faglige klubfællesskab på deres praktiksted. Vil du være med til at lave om på det?

Det gør en stor forskel for den studerende at blive taget godt imod af dig som tillidsrepræsentant. For nogen er praktikken det første møde med en arbejdsplads og for mange er det første gang, de skal være fuldtid på en arbejdsplads. Og her kan det være en stor hjælp at blive budt godt velkommen af sine kollegaer og dig som tillidsrepræsentant.

Som tillidsrepræsentant kan du være med til at skabe tryghed for den enkelte praktikant. Samtidig kan du være med til at introducere praktikanten til vores fagforening og hvordan jeres faglige klubfællesskab udfolder sig på arbejdspladsen. Praktikstarten er også en god anledning til at invitere de studerende, som ikke allerede er medlemmer, til at melde sig ind.

DS og Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) har lavet en pjece med gode råd til, hvordan du som tillidsrepræsentant kan hjælpe med at byde nye praktikanter velkommen og introducere dem til arbejdspladsen. I pjecen kan du også læse, hvordan du kan sende praktikanten videre til sit uddannelsessted eller SDS, hvis vedkommende får brug for hjælp og rådgivning under praktikken.

Du kan bestille pjecen hos din konsulent i regionen – eller downloade den her: TR’ens guide til den gode modtagelse af praktikanter