Påskehilsen om medlemskab og OK21 fra TR i Varde

Der var en tanke om at fejre OK21-vedtagelsen, men også en organiseringstanke bag, da TR Michaela Lindblad sendte en påskehilsen til socialrådgiverne i Varde - både medlemmer og ikke-medlemmer. I quizzen kunne man vinde påskeæg.

Motiveret og optaget af at oplyse alle socialrådgivere om medlemskab, overenskomster og DS’ betydning for vores arbejds- og lønvilkår sendte jeg denne mail til alle socialrådgivere – både medlemmer og ikke-medlemmer. Der var naturligvis også en organiseringstanke bag samt en tanke om at fejre OK21 vedtagelsen blandt socialrådgiverne, som faldt sammen med påskeferien.

Endeligt kunne klubbestyrelsen også sende en lille hilsen, og klubben kunne give lidt nu, hvor vi ikke kan invitere medlemmerne på for eksempel frokost eller et fyraftensarrangement.

Medlemmerne har taget positivt imod gækkemailen og gættet lystigt derudad samtidig med, at de synes, at det er fedt, at der bliver sat fokus på betydningen af deres medlemskab overfor deres ikke-medlemskolleger, og det giver anledning til gode debatter i eks. kaffepauserne.

Sidst, men ikke mindst, blev medlemmerne glade for de flotte påskeæg til kr. 50,- pr. stk., som klubben investerede i. Vi afleverede æggene på deres skriveborde og nogle æg til afhentning hos TR eller suppleanten.

Brevet lød således:

Kære socialrådgivere.

Så er urafstemningen blandt DS’ medlemmer afsluttet ift. vores nye overenskomst, som træder i kraft pr. 1. april 2021 – 31. marts 2024. Forliget er vedtaget.

Forliget indeholder blandt andet, (inkluderer både de generelle forhandlinger v/FH og de specifikke forhandlinger v/DS):

 • Lønstigninger på 5,02 % over de næste 3 år. Hertil kommer DS’ egne løn- og pensionsforbedringer, gældende fra 1. april 2022.
 • Grundlønnen hæves fra trin 31 til 32.
 • Grundlønstrinene fra 41 og op hæves.
 • Alle grundlønsindplaceringer fra 31 til 41 hæves på pensionen fra 15 % til 15,30 %.
 • Reallønnen og reguleringsordningen er sikret.
 • Forbedring af kompetencefonden.
 • Sorgorlov.
 • Mindre forbedringer ift. arbejdsmiljø.
 • Ingen værn er er forringet = eks. både seniordage og arbejdstid på maks. 37 timer/uge er opretholdt, selvom arbejdsgiver ønskede disse forringet.

Derfor kan alle medlemmer nu takke hinanden for endnu en overenskomstperiode med forbedringer og vedligehold af løn- og ansættelsesvilkår.

Hvis du endnu ikke er medlem og ikke bidrager til fællesskabet og dermed heller ikke til ovenstående resultater, som er altafgørende for dine og dine kollegaers arbejdsvilkår, så overvej at blive det. Overvej i hvert fald at gå ned ad gangen for at give dine medlems-kollegaer et skulderklap – på Corona-afstand – og en tak for, at de via deres medlemskab har gjort ovenstående muligt 😊

I anledningen af påsken får I her en lille konkurrence med på vejen – alle er hjertelig velkomne til at gætte med, men kun svar fra medlemmer udløser et påskeæg, som i løbet af uge 14 og 15 afleveres af TR på skrivebordet.

Kan du gætte hvem jeg er, kan du gætte hvem jeg er??

Gæk gæk gæk
Hvis jeg var blevet væk
Så ville vi jo miste
Alt på denne liste:

 • Loft på 37 timers arbejdsuge
 • 6. ferieuge
 • Pensionsprocenten stiger til 15,30% ved OK21.
 • Reallønnen er sikret og der er lønforbedringer på vej ved OK21.
 • Betalt spisepause
 • Fri med løn d. 24/12 og d. 31/12
 • Barsel 8 uger før termin med fuld løn
 • Fuld løn i 26 uger efter fødsel
 • Omsorgsdage
 • Seniordage
 • Muligheden for barnets 1. og 2. sygedag.
 • Overarbejdsbetaling ved beordret overarbejde.

Tip: Det er noget med fællesskab, solidaritet, overenskomster og sammenhold 😊

God påske 😊

Med venlig hilsen

Michaela Lindblad
Job- og uddannelseskonsulent
Sygedagpenge – særlig indsats
TR i Varde Kommune – Jobcenter