Søg ekstraordinært klubtilskud i DS Region Syd

Så er det tid til at søge det ekstraordinære klubtilskud i Region Syd – 2023.

Der kan ikke længere søges fællesklubtilskud for 2023. I alt 13 klubber har søgt og samlet fået udbetalt 50.000 kr. Der er således en pulje på 50.000 kr. tilbage til ansøgninger om ekstraordinære klubtilskud i 2023.

For at understøtte de lokale aktiviteter i klubberne i endnu højere grad, har regionsbestyrelsen i 2022 vedtaget klubtilskudsregler, som kan understøtte, at I lokalt får bedre muligheder for at skabe faglige og sociale aktiviteter.

Klubtilskudsreglerne gælder for det kommunale, regionale, statslige og private område. Dog er landsklubberne undtaget og fastholder deres nuværende regler.

En fællesklub, bestående af alle lokale klubber i pågældende kommune/region/statslig arbejdsplads, kunne fra 1. til 31. januar 2023 søge et fællesklubtilskud baseret på medlemstal. Dette tilskud kan bruges til almindelig drift for eksempel gebyr til banken, leje af lokaler til møder og forplejning.

En lokal klub forstået som TR-område/statslig arbejdsplads og fællesklubber kan derudover nu søge om et ekstraordinært tilskud. Modsat fællesklubtilskuddet er det ekstraordinære klubtilskud til konkrete aktiviteter ud fra en række kriterier, som du kan læse via af linket nederst.

Ansøgningsprocessen

Ekstraordinært tilskud kan søges løbende i 2023. Puljen til ekstraordinært klubtilskud kan søges så længe der er midler i kalenderåret.
Begrundede ansøgninger om ekstraordinære klubtilskud sendes til DS Region Syd på mail: ds-syd@socialraadgiverne.dk, med angivelse af begrundelse, beløb og konto-nr.

» Du kan læse om klubtilskudsreglerne via linket her. Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte din konsulent.