Leder: Besparelser er baggrund for kommunes forslag om 4-dages arbejdsuge

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 18. december 2019.

En stor kommune i Region Syd har på Jobcentret været gennem mange omstruktureringer, ansættelsesstop, besparelser, nedlæggelse af stillinger og er aktuelt i gang med fyring af medarbejdere jf. den sidste budgetvedtagelse. Så der er mere arbejde til færre medarbejdere. Samtidig har man i budgetvedtagelsen besluttet at indføre 4- dages arbejdsuge for at lukke kontorer og spare på varmen, vagter og kantine om fredagen, og indirekte undgå at spare på socialrådgivere/HK’ere. Deres angivelse af regnestykket er en besparelse på 1,7, mill. kr, men det er ikke transparent for offentligheden. Der er ikke nævnt medarbejdertrivsel og der er ikke forhandlet med de faglige organisationer. Så det er en dårlig start og et dårligt udgangspunkt for forhandling.

Samtidig rejser jobcenterchefen rundt på kaffemøder og fortæller medarbejderne om hendes syn på alle fordelene ved en 4-dages arbejdsuge. Det er frivilligt, men samtidig skal de, der vælger at fortsætte på almindelig overenskomst på 5-dage, flytte kontor om fredagen og samtidig tage sig af al borgerbetjening om fredagen, da borgeråbningstiden er uændret. Det er selvfølgeligt en væsentlig ulempe og urimeligt at skulle flytte sine ting med sig og ret umuligt for dem, der har særlige stole og indretninger grundet helbred. Endvidere vil det forventeligt give borgerforvirring.

Forsøg i Odsherred Kommune med 4-dages arbejdsuge og 4 dages borgerbetjening er startet 15.9.19, og der er ikke brugbare erfaringer endnu. Her var udgangspunktet personaletrivsel, og forsøget følges af RUC for forskningsmæssigt at følge konsekvenser for personaletrivselen.

4 dages arbejde og 3 dage fri kan lyde tillokkende. Dansk Socialrådgiverforenings overenskomst med KL er på 5 dage med en daglig aftalt arbejdstid fordelt på 5 hverdage. Det er vi godt tilfredse med. Vi har aldrig fået forslag fra medlemmerne om at lave det om.

Det bliver nemlig lange arbejdsdage, som kan give småbørnsforældre sværere mulighed for at hente og bringe børn til daginstitutioner, skole og fritidsinteresser. Der skal placeres 35 timer på 4 dage og 2 timer ugentligt til kompetenceudvikling, der frit kan lægges/ spares op efter aftale. Det bliver lange arbejdsdage og mange borgersamtaler, der skal placeres på fire dage med 35 timer mod fem dage på 37 timer.

Mon dem på 5-dages arbejdsuge også får ret til 2 timer ugentlig kompetenceudvikling?

Jeg har hørt om private firmaer, der kollektivt er gået på 4-dages arbejdsuge, men de er alle gået fra 37 timer til 30 timer. De har effektiviseret antal møder og forkortet dem til max 20 min, indført effektivitetsperioder uden forstyrrelser m.m. Typisk er det ikke sammenligneligt med skemalagte bogersamtaler på lovmæssigt område.

3 dages fri giver mulighed for god restituering og mindre transporttid, som forventeligt vil have en god indflydelse på familie- og fritidsliv. Spørgsmålet er, hvordan merbelastningen med lange arbejdsdage med mere arbejde på færre timer vil belaste den enkelte socialrådgiver og påvirke deres psykiske arbejdsmiljø. Desuden vil sygefravær og barsel uden vikarer efterlade et kæmpe pres på de tilbageblevne kollegaer.

Når der fortsat er åbent for borgere alle 5 dage, vil det give en meget større arbejdsbelastning på kollegaerne på almindelig arbejdstid.

For de socialrådgivere, der lige nu er ansat, tilbydes der frit valg mellem almindelig arbejdstid og 4-dages uge, MEN fremover vil alle ledige stillinger blive opslået som 4-dages uge. Da jobcentret er en arbejdsplads med stor personaleomsætning, vil det hurtigt betyde, at alle kommende kolleger ikke får frit valg, men bliver presset på en 4-dags arbejdsuge, hvis man vil have arbejde. Det kan give et nyt problem, hvor man også kan blive presset til at gå ned i arbejdstid for at kunne få familielivet til at hænge sammen.

Jeg ser frem til det første møde med ledelsen.

Bedste hilsner
Anne Jørgensen
Regionsformand