Socialreform: Kom med din ønskeseddel til ministeren

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har bebudet en ny socialreform, og Dansk Socialrådgiverforening vil have indflydelse. Derfor efterlyser vi dine ideer.

Socialminister Karen Hækkerup (S) har igangsat arbejdet med en ny socialreform, og hun har inviteret Dansk Socialrådgiveforening ind i processen, hvor de første streger til reformen skal tegnes.

Baggrunden for reformen beskriver ministeren i debatindlægget “Prioritering skal sikre velfærden” i Jyllands-Posten:

”Systemdanmark” trænger til et kvalitetsløft. Alt for meget tyder på, at mange af indsatserne på det sociale område hjælper de mennesker, de skulle hjælpe, for lidt. Derfor skal vi se arbejdsgange, kulturer og fagligt indhold efter i sømmene. Ikke for at kritisere, men for at løfte kvaliteten”.

Karen Hækkerup har ikke løftet sløret for, hvad socialreformen kommer til at indeholde. Dansk Socialrådgiverforening forventer en bred reform, hvor mange områder kommer i spil.

En kæmpe mulighed for indflydelse

Formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post håber, at socialrådgiverne vil komme med input til forskellige dele af det sociale arbejde med udsatte børn og familier, handicappede og voksne udsatte i det hele taget.

– Det er en stor glæde, at regeringen tager socialrådgiverne med på råd i forbindelse med reformerne. Og vi tager gerne medansvar for, at de udspil, der kommer, er hjælpsomme i forhold til den store opgave, som socialrådgiverne løser til daglig. Så nu håber jeg dæleme, at rigtig mange af vores medlemmer vil benytte sig af lejligheden og komme med deres input. Det er socialrådgiverne som ved, hvor skoen trykker, siger Bettina Post.

Send dit input senest 28. marts

Har du ideer eller kommentarer til, hvad Dansk Socialrådgiverforening skal foreslå, at en socialreform skal indeholde, så send dine ideer til Søs Ammentorp.

Forslagene skal gerne beskrives så detaljeret som muligt. Et forslag kunne indeholde hvilken paragraf, der skal laves om, hvad den skal laves om til og hvorfor den skal laves om.

Vi skal have dine input senest den 28. marts.