Mere fag og arbejdsglæde – få inspiration til mere trivsel og kollegaskab

DS har udgivet en materialesamling med inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 5 handler om ’Mere trivsel og kollegaskab’.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer TR, AMiR og ledere til i fællesskab at tage fat i de små udfordringer og forebygge, at de vokser sig store. Det er en god ide at kombinere indsatser, der styrker fagligheden, med indsatser, der styrker arbejdsmiljøet, da faglighed og arbejdsmiljø hænger tæt sammen og påvirker hinanden.

Hvorfor er mere trivsel og kollegaskab vigtig?

Det gode kollegaskab skaber energi og overskud og gør det sjovt at gå på arbejde. Social støtte fungerer også som buffer mod udvikling af mistrivsel og stress.

I løsningskatalog 5 om ’Mere trivsel og kollegaskab’ præsenteres tre forskellige løsningsmetoder:

  1. Styrk arbejdsfællesskabet – peger på et redskab til afklaring af hvilken form for social støtte, der er brug for, samt på et redskab til at styrke de forskellige dele af et arbejdsfællesskab, fx det faglige, det organisatoriske, det opgaverettede og det kollegiale.
  2. Psykologisk sikkerhed – foreslår et dialogspil, som gør det nemmere at tale om følsomme temaer og fejl i arbejdet.
  3. Konfliktforebyggelse – foreslår flere forskellige redskaber til blandt andet værdsættende kommunikation, hvordan man kan understøtte ønsket adfærd, konfliktforståelse og så videre.

Hver af løsningsmetoderne præsenteres på én side i kataloget. Der er tre afsnit:

  1. Kom hurtigt i gang – her gengives en enkel metode eller et dialogspørgsmål, man kan tage i brug med det samme.
  2. De gode redskaber – her præsenteres og linkes til gode redskaber, der kan bruges til at løse konkrete udfordringer.
  3. Gå i dybden – her henvises til supplerende materiale som for eksempel film, podcast, artikler, cases.

» Se DS’ materiale om ’Mere fag og arbejdsglæde’: Løsningskatalog 5: Mere trivsel og kollegaskab. Kataloget er en del af en større materialesamling, som DS har udarbejdet, der skal hjælpe trioerne til at arbejde for mere fag og arbejdsglæde på socialrådgivernes arbejdspladser. DS’ vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø er også vigtig inspiration.