Vær med til at teste DUBU 3.0

DUBU version 3.0 skal udvikles af en ny it-leverandør, og både erfarne og nyere brugere af systemet i kommunerne har mulighed for at teste brugervenligheden af den nye udgave.

Vær med til at teste DUBU 3.0

I starten af juli kunne KOMBIT offentliggøre, at it-virksomheden Netcompany havde vundet udbuddet med at udvikle DUBU 3.0 til de 71 kommuner, som bruger ’Digitalisering – Børn og Unge’-platformen i sagsarbejdet.

Nu giver KOMBIT kommunernes brugere muligheden for at teste brugervenligheden af den nye udgave af DUBU, som forventes klar i efteråret 2018. Første runde brugertests har allerede fundet sted, og næste gang er i november. Både almindelige brugere og superbrugere, nyere og erfarne samt sagsbehandlere, som arbejder med forskellige områder i DUBU, inviteres ind.

– Det er en god og klog beslutning at inddrage så bredt, for der er mange sagsbehandlere, som er meget afhængige af, at DUBU understøtter deres sagsbehandling og dermed også understøtter kvaliteten i sagsarbejdet, siger Anders Fløjborg, formand for DS’ Ledersektion og afdelingsleder i Børn & Unge i Vordingborg Kommune.

Håber på bedre funktionalitet i nyt DUBU

Netop fordi der er gjort en stor indsats for at inddrage interessenter i DUBU i udbudsfasen og nu også brugervenlighedstests, har Anders Fløjborg en forventning om, at DUBU bliver mere sagsunderstøttende og intuitivt end de tidligere versioner.

– Jeg håber på og forventer bedre funktionalitet, som er mere sagsunderstøttende, til glæde for både de medarbejdere, som bruger systemet, og de borgere, som har kontakt med sagsbehandlerne.

Vi skal fjerne knasterne

Niels-Christian Barkholt, næstformand for DS, deler forventningerne til den nye version af DUBU:

– Det gælder både brugervenlighed, faglig understøttelse af sagsbehandlingsprocessen og produktion af meningsfulde data, som kan bruges til at understøtte helheden i selve organisationens arbejde. Systemet skal være fleksibelt og dynamisk uden indbyggede stopklodser, fordi det sinker vores arbejde, siger han og sætter derfor også pris på muligheden for at få indflydelse på udviklingen af version 3.0.

– Det er vigtigt, at vi sammen kan tage fat om de knaster, der findes, så vi i fællesskab kan tage ejerskab til både processen og resultatet bagefter. Og vi skal lære af fortiden.

– Derfor, påpeger Niels-Christian Barkholt, er det afgørende for os, at man vejer hver en funktionalitet på en vægtskål ud fra den tanke, at hver eneste gang, man skal foretage en handling i DUBU, så tager man vigtig tid væk fra børnene. Derfor skal der ske en benhård prioritering af, hvad der er den nødvendige faglige dokumentation.

Og konkluderer han:

– Det er afgørende at lave tests af systemet for at kunne justere det hurtigt, inden det bredes ud i stor skala. Især den del, der vedrører måling på effekt hos barnet, fordi det er nyt for os. Det er vigtigt, at vi anvender metoder, som er velafprøvede og passer til den faglige kontekst. For der er et kæmpe potentiale i det med at måle på outcome, det vil sige hvad børn og forældre får ud af indsatsen.


Sådan kan du være med til at teste DUBU 3.0

Send en mail til dubu@kombit.dk, hvor du skriver, om du er bruger eller superbruger, hvilke arbejdsområder du beskæftiger dig med, og hvor mange års erfaring du har med DUBU.
Fælles for alle deltagere er, at de skal have kendskab til det eksisterende DUBU, men ikke må have et forudgående kendskab til DUBU 3.0. I praksis betyder det, at man ikke må være medlem af reference- eller følgegruppen, have deltaget i kravudarbejdelse, designworkshops eller have deltaget i tidligere brugervenlighedstests af DUBU 3.0.
Kilde: Kombit.dk