Persondataforordning – får du de oplysninger, du skal bruge?

Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I på jeres arbejdspladser oplever, at I med henvisning til persondataforordningen eksempelvis ikke bliver orienteret i forbindelse med en afskedigelse af et medlem, eller ikke får relevante oplysning ved nyansættelser. Men tag også spørgsmålet op med arbejdsgiver.

Som følge af den nye persondataforordning arbejdes der på højtryk på snart sagt alle arbejdspladser og organisationer i Danmark for at få indrettet sig på en måde, så reglerne overholdes.

Det sker selvsagt også på de kommunale og regionale arbejdspladser. I DS er vi blevet bekendt med, at visse arbejdsgivere imidlertid er blevet så forskrækket over den nye persondataforordning, at oplysninger du som TR tidligere fik uden problemer – da du jo har ret og krav på dem for at kunne varetage TR-hvervet, jf. MED-aftalens § 11, stk. 3, stk. 4 m.fl. – nu ikke altid kommer frem lige så let.

Kontakt DS og tag det op med arbejdsgiver, hvis I oplever problemer

Hvis I ude på jeres arbejdspladser oplever, at I med henvisning til persondataforordningen eksempelvis ikke bliver orienteret i forbindelse med en afskedigelse af medlem, eller ikke får relevante oplysning ved nyansættelser, så hører vi meget gerne om det.

Men vi vil også opfordre jer til at tage spørgsmålet op med arbejdsgiver, hvis I bliver mødt med afvisning. Spørg gerne ind til hvorfor I ikke får relevante oplysninger, hvad baggrunden er for det, hvorfor der evt. er sket en ændring i, hvad I plejer at gøre, hvornår denne ændring er sket og med hvilken hjemmel. I forhold til sidstnævnte kan I medbringe eller henlede opmærksomheden på MED-håndbogens bestemmelser i § 11.

Mere generelt kan vi oplyse, at Justitsministeriet/Datatilsynet arbejder på en vejledning om den nye persondataforordning – men der udestår endnu konkrete meldinger. DS vil i nyhedsbrevene her holde jer orienteret.