Næsten alle socialrådgivere har nu en repræsentant fra DS

Andelen af socialrådgivere, som er direkte repræsenteret af Dansk Socialrådgiverforening på deres arbejde, er steget i de seneste år. Eksempelvis har 95 procent af DS’ kommunalt ansatte medlemmer nu en tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads.

Andelen af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer, som er dækket af en repræsentant fra DS er stigende, og over 90 procent af socialrådgiverne har nu en tillidsrepræsentant. Det viser den årlige TR-statistik fra Dansk Socialrådgiverforening.

Godt 95 procent af socialrådgiverne i kommunerne har nu en tillidsrepræsentant, hvilket er en stigning på omkring tre procent i forhold til i 2011. Særligt i DS’ Region Syd er dækningen steget, så over 97 procent af de kommunalt ansatte socialrådgivere nu har en tillidsrepræsentant mod 90 procent i 2011.

På det statslige område har samtlige DS-medlemmer på arbejdspladser med mindst fem ansatte socialrådgivere valgt en tillidsrepræsentant. Det samme gælder for 93 procent af socialrådgiverne i regionerne. På det private område er dækningen godt 90 procent. En række private arbejdspladser har dog færre end fem socialrådgivere ansat, og socialrådgiverne her er i stedet repræsenteret af en konsulent fra DS.

Prioritering af området har givet resultat

Udviklingen, hvor stadig flere socialrådgivere får en direkte repræsentant fra Dansk Socialrådgiverforening på deres arbejdsplads, glæder formand Majbrit Berlau.

– Uden vore dygtige og engagerede tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne er vi ingenting. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er nøglepersoner i forhold til at varetage medlemmernes interesser, skabe den gode arbejdsplads og sikre indflydelse via for eksempel MED-udvalg.

Hun ser den stigende dækning som resultatet af en prioritering af området både på klubniveau på den enkelte arbejdsplads og på organisationsniveau i Dansk Socialrådgiverforening.

– Udfordringen bliver nu at fastholde og udbygge den positive udvikling.

Potentielt kan endnu flere socialrådgivere dog få en tillidsrepræsentant, viser statistikken. I kommunerne er der for eksempel omkring 30 enkeltområder, hvor der endnu ikke er valgt en tillidsrepræsentant, selvom der på arbejdspladserne er socialrådgivere nok til det.