Det lokale politiske arbejde bliver styrket

DS' tre regioner skal vælge næstformænd, som kan styrke den politiske interessevaretagelse lokalt. Næstformændene skal i første omgang kun vælges for to år. Herefter skal det besluttes, om ordningen skal være permanent

Den politiske ledelse i Dansk Socialrådgiverforenings tre regioner skal kunne være mere til stede på arbejdspladserne, være i tættere kontakt med tillidsrepræsentanterne og fællestillidsrepræsentanterne og være dagsordensættende i de lokale medier for at øge opmærksomheden på socialrådgivernes arbejdsvilkår

Det kræver tilførsel af ressourcer til det politiske arbejde i regionerne. Og det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde besluttede, at disse ressourcer skal bruges til frikøbte, politiske næstformænd i regionerne.

Pengene kommer fra Dansk Socialrådgiverforenings formue og rækker til to års løn. På repræsentantskabsmødet i 2024 skal det besluttes, om de regionale næstformænd skal være permanente. I løbet af de to år skal hovedbestyrelsen finde et realistisk bud på en finansiering af permanente regionale næstformænd.

Læs mere om valget af regionale næstformænd her.

Repræsentantskabsmødet

Forslaget om de regionale næstformænd blev vedtaget på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde, som blev afholdt i Aarhus 18.-19. november. Det er foreningens højeste myndighed, og her blev budgettet og resolutionen for de næste to år vedtaget, ligesom love og vedtægter blev opdateret, og der blev vedtaget en udtalelse. Find det hele her.