Læger advarer imod at afskedige sygehussocialrådgivere

Det kan få store konsekvenser for alvorligt syge børn, hvis Aarhus Universitetshospital nedlægger fire socialrådgiverstillinger, advarer både læger og patientorganisationer. Sygehussocialrådgivernes tillidsrepræsentant understreger, at ingen andre vil kunne udfylde sygehussocialrådgivernes funktion.

Aarhus Universitetshospitals planer om at nedlægge fire socialrådgiverstillingeri forbindelse med en række besparelser på i alt 44 mio. kroner møder protest fra flere sider. Ifølge Kristeligt Dagblad har hospitalsledelsen svært ved at se, hvor de skal finde pengene. De har derfor bedt alle afdelinger om at spare, og det kan nu komme til at koste fire sygehussocialrådgivere jobbet.

Socialrådgiverne er tilknyttet hospitalets børneafdeling, som behandler børn med sygdomme som cystisk fibrose, kræft, hjertelidelser, gigt og andre alvorlige sygdomme. Både læger, patientorganisationer og sygehussocialrådgiverne frygter alvorlige konsekvenser, hvis besparelserne realiseres.

Sygehussocialrådgivernes tillidsrepræsentant, Steen Højer, siger:

– Socialrådgiverne skaber ro om forældrenes økonomiske situation både under og efter opholdet på hospitalet. Det er en funktion, som ingen andre faggrupper hverken i kommunen eller på hospitalet vil kunne yde. Som sygehussocialrådgivere navigerer vi inden for et komplekst lovområde, hvor mange forskellige instanser er involveret. Det vil typisk tage op til et par måneder og måske endnu længere tid, før familien vil kunne få svar på en eventuel ansøgning. Som det er nu, orienteres forældrene med det samme af os sygehussocialrådgivere om deres rettigheder, hvor vi også skriver ansøgningen for familierne, så kommunerne har den nødvendige dokumentation.

Læge: Sygehussocialrådgivere sikrer patienterne korrekt støtte

Overlæge, ph.d. Hanne Vebert Olesen ved Center for Cystisk Fibrose deler tillidsrepræsentantens bekymring for patienterne. Hun mener, at alarmklokkerne skal ringe meget højt nu.

-Min opfattelse er, at vi ikke kan opretholde den højtspecialiserede funktion inden for cystisk fibrose, hvis vi ikke har en tilknyttet socialrådgiverfunktion. Vi vil i hvert fald ikke kunne kalde os et CF center efter international standard, siger hun og understreger, at sygehussocialrådgivernes rolle er at sørge for, at familierne får den nødvendige bistand.

– Sygehussocialrådgiverne kender de sygdomme, som børnene har og ved derfor lige præcis, hvilke behov familierne har. Cystisk fibrose er en sygdom med så stor kompleksitet, at den berører stort set alle områder inden for det sociale system. Det betyder, at en socialrådgiver med indgående kendskab både til den sociale lovgivning og sygdommens aspekter er essentiel for at kunne yde patienterne den korrekte støtte.

Sygehussocialrådgivere er specialister i sjældne sygdomme

Overlæge Hanne Vebert Olesen pointerer, at de fleste af de sygdomme, som børneafdelingen behandler, er så forholdsvis sjældne, at de enkelte kommuners socialrådgivere ikke har nogen eller kun meget begrænset viden om dem.

– Lige som vi er speciallæger, så er sygehussocialrådgiverne specialister i de sygdomme, som vi behandler. Hvis vi mister vores fire sygehussocialrådgivere ud fra et argument om, at socialrådgiverne ude i kommunerne kan løse deres opgaver, vil det sat på spidsen svare til at sige, at de praktiserende læger også kan behandle cystisk fibrose.

Kompliceret sociallovgivning belaster patienterne

Også patientforeninger protesterer imod at spare sygehussocialrådgiverne væk.

– Man kan frygte, at nedlæggelse af socialrådgiverfunktionen vil gå ud over forældrenes overskud til at tage hånd om barnets sygdom, hvilket kan betyde flere og mere alvorlige indlæggelsesforløb, siger overlæge og formand for Hjerteforeningen, Henrik Steen Hansen

Diabetesforeningen og Gigtforeningen advarer også imod besparelserne.

Eneste specialbørneafdeling uden sygehussocialrådgivere

Hvis spareplanerne realiseres, vil børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital ifølge tillidsrepræsentant Steen Højer være den eneste børneafdeling med højt specialiserede funktioner i Danmark, som ikke har socialrådgivere ansat. Trods de mange støtteerklæringer er stemningen i afdelingen er præget af pessimisme, fortæller Steen Højer.

– Der har været så mange sparerunder i de seneste år, så det ser sort ud. Men vi håber selvfølgelig, at regionspolitikerne kan se, at spareplanerne vil resultere i markante forringelser i forhold til at sikre meget alvorligt syge børn en helhedsorienteret behandling.

Steen Højer påpeger, at hospitalsledelsens og regionsrådets spareplaner ikke er i overensstemmelse med den politik, regeringen ønsker at føre. Han henviser til, at regeringen netop har meldt ud, at der skal afsættes 1,5 mia. kroner til kronisk syge danskere.

Også formanden for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, Mads Bilstrup, er dybt forundret over hospitalsledelsens spareforslag.

-Det giver ingen mening og kan få voldsomme konsekvenser at spare sygehussocialrådgiverne væk. Jeg vil opfordre regionspolitikerne til at tænke sig rigtig godt om, siger Mads Bilstrup

Regionsrådet i Region Midtjylland lukker budgettet endeligt den 24. september.