Kære socialrådgivere

2018 har på mange måder været et vildt år. I foråret stod vi sammen i hele landet skulder ved skulder. På gader og stræder, på arbejdspladser og foran Forligsinstitutionen i kampen for en fair løn og ordentlige arbejdsvilkår under OK18. Vores sammenhold og fællesskab virkede – vi fik en god aftale med rimelige lønstigninger i hus.

Her i slutningen af året står vi igen skulder ved skulder – sammen med andre gode kræfter mod fattigdom og for anstændige forhold for alle. Kontanthjælpsloft, nedsættelse af integrationsydelsen og urimelige stramninger af udlændingereglerne spænder ben for det sociale arbejde med de udsatte borgere, vi arbejder med og for, og udfordrer nogle af grundværdierne i vores samfund og i socialrådgiverfaget – værdier som lighed og medborgerskab. Endnu en gang har det været fantastisk at opleve det store engagement fra socialrådgivere, både til demonstrationer, i debatspalterne, på sociale medier og i de mange henvendelser, vi har fået fra jer.

Disse begivenheder i 2018 illustrerer meget fint, hvordan DS’ arbejde for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold for socialrådgiverne går hånd i hånd med arbejdet for at præge de socialpolitiske dagsordener, der sætter rammerne for det sociale arbejde og de borgere, vi skal hjælpe.

På Repræsentantskabsmødet i november besluttede medlemmerne at sætte arbejdsmiljø øverst på dagsordenen i DS’ arbejde de kommende to år. De seneste mange års nedskæringer på det sociale område betyder, at mange socialrådgivere oplever et meget højt arbejdspres og manglende fagligt rum. Derfor er vi også en af de absolut mest stressede faggrupper, og det skal der ændres på!

De seneste år har vi heldigvis også set, at flere og flere socialrådgivere ytrer sig om kritisable arbejdsforhold og konsekvenserne for medarbejdere og borgere. Der er ingen tvivl om, at I sætter en stærk dagsorden, når I for eksempel fortæller, at I har 25 minutter hver tredje måned til at tale med borgere med komplekse problemer og sætte jer ind i hundredvis af dokumenter. Eller når I beskriver, at I gang på gang må lægge opfølgningssamtaler med udsatte børn nederst i bunken, fordi der kun er tid til det akutte.

Derfor vil vi også i de kommende år have fokus på ytringsfrihed og de resultater, vi i fællesskab kan opnå ved at sige fra over for urimelige arbejdsvilkår – og ved at bidrage til en faglig debat om udviklingen af faget og det sociale arbejde. Det er nødvendigt, hvis vi skal forbedre mulighederne for at lave godt, socialt arbejde på den enkelte arbejdsplads og få politikerne til at skabe ordentlige rammer for socialområdet.

2018 har vist, at det godt kan lade sig gøre. Politikerne har vedtaget lov om en plan og indgået en aftale om en ny hovedlov, der skal sammentænke lovgivningen og give mulighed for at lave helhedsorienteret, socialt arbejde. Det har vi i DS arbejdet for i mange år, og selvom vi kun er kommet et stykke ad vejen – vi mangler for eksempel stadig en god aftale om koordinerende sagsbehandlere – så er det en politisk sejr for os.

Det samme gælder investeringer i det sociale arbejde, som flere og flere kommuner tager til sig. Det er gået op for lokalpolitikerne i mange kommuner, at flere socialrådgivere, bedre arbejdsforhold og rum til faglighed betaler sig for både medarbejdere, borgere og kommunens økonomi. Og 2018 har kun skubbet yderligere til den udvikling med eksempler på både det sociale børne- og voksenområde og beskæftigelsesområdet.

Der bliver nok at tage fat på for vores faglige fællesskab i 2019 – og de næste mange år frem. Og her ved slutningen af 2018 – efter en måned på posten som formand og næstformand, hvor alt stadig er nyt, stort og forvirrende – er vi begge fulde af fortrøstning og gejst. For den modtagelse og opbakning, vi har fået fra alle jer, har været overvældende og opmuntrende. Det er jeres engagement, der skaber det utroligt stærke, faglige fællesskab, som hedder Dansk Socialrådgiverforening, og vi er utroligt stolte og beærede over den tillid, I viser os.

TAK for modtagelsen af os. Vi har allerede haft masser af gode snakke med flere af jer og ser frem til mange flere i det nye år. Bliv ved med at ringe, sende mails og komme til os med konkrete oplevelser, refleksioner og overvejelser – jeres input er helt nødvendige i vores arbejde for at forbedre arbejdsvilkår, udvikling af det sociale arbejde og de politiske rammer for det.

Og så vil vi gerne ønske jer en rigtig god jul og et godt nytår.

De bedste hilsner fra

Ditte og Mads