Du skal tydeligt kunne mærke, at DS og Ledersektionen er til for dig som leder

Ledermedlemmerne i DS skal opleve at få relevant ledelseskommunikation, faglig kompetent rådgivning og stå i en tydeligere og stærkere position i DS. Derfor har Ledersektionens bestyrelse sat nye strategiske intentioner på dagsordenen for de kommende år.

Du skal også opleve, at kommunikationen internt mellem dig og din region og mellem regionen og DS centralt flyder godt og uden benspænd. Og du skal som ledermedlem opleve at få relevant ledelseskommunikation i din indbakke fra DS.

Hvis du som leder skifter job, forhandler din løn og arbejdsvilkår, have sparring i et arbejdsmæssigt dilemma eller vende spørgsmål om dit eget arbejdsmiljø, skal du opleve at få faglig kompetent og ledelsesrelevant rådgivning, når du henvender dig til din fagforening.

Ønsker en styrket indsats

Ledersektionens bestyrelse er trukket i arbejdstøjet og har besluttet 3 konkrete indsatsområder:

  • Styrke kommunikation med ledermedlemmerne
  • Styrke interessevaretagelsen for ledermedlemmerne
  • Styrke Ledersektionens position i DS

– Ønsket fra Ledersektionens side er, at de strategiske intentioner for arbejdet på lederområdet skal række ud over de to år, bestyrelsen er valgt for. Målet er at skabe en ny og mere proaktiv rammesætning for arbejdet for og med ledermedlemmerne i DS i de næste fire-seks år med konkrete aktiviteter både på den korte og på den lange bane, siger Anders Fløjborg, formand for Ledersektionen i DS.

Han understreger, at ledersektionen og DS er lykkedes godt med målene i lederpolitikken fra 2012, og antallet af ledermedlemmer er stabilt.

– Det er det fundament, vi bygger videre på. Interessevaretagelsen for ledermedlemmerne skal være mere entydig. Ingen er ’mere medlem’ af DS end andre – alle skal opleve, at deres fagforening er til for dem, siger han.

Tre indsatsområder og nye aktiviteter

Ledersektionens bestyrelse har udvalgt tre indsatsområder, hvor nogle helt konkrete aktiviteter på kort sigt bl.a. omfatter at etablere et lederpanel. Det skal sikre, at ledermedlemmerne mere direkte kan komme i dialog med Ledersektionen i DS om deres behov, og hvor Ledersektionen hurtigere og mere direkte kan komme i dialog med ledermedlemmerne. Det handler bl.a. om at udgive et målrettet nyhedsbrev og kommunikere resultatet af interne og eksterne medlemsundersøgelser.

– Et andet vigtigt område, vi har og fortsat vil have en særlig fokus på, er ledernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø, som vi mener skal styrkes. Hvad betyder det fx at arbejde uden øvre arbejdstid? Hvad siger reglerne? Og hvad er urimelige krav at stille til en leders arbejdstid? Det vil vi gerne diskutere, fremhæver Anders Fløjborg og tilføjer:

– Du vil som ledermedlem altså høre mere fra os, om hvordan vi sammen giver lederne en stærkere stemme i organisationen. Vi vil også styrke kommunikationen med dig om, hvordan vi bedst kan bruge Facebook, LinkedIn, videoer og ledelsesrelevante artikler på hjemmesiden, som gavner dig.

De styrkede indsatsområder og aktiviteter er besluttet i Ledersektionens bestyrelse den 27. september og skal behandles politisk i DS i den kommende tid.