Dårligt arbejdsmiljø skyld i hver tredje sygedag

Næsten en tredjedel af sygefraværet blandt socialrådgivere skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser ny undersøgelse. Socialrådgivernes arbejdsmiljøproblemer får også konsekvenser for borgerne, og socialrådgivernes formand slår alarm.

Hver eneste dag året rundt er 140 socialrådgivere i gennemsnit sygemeldt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det viser en ny stor undersøgelse om arbejdsmiljø lavet af TeamArbejdsliv for Dansk Socialrådgiverforening og FTF. Tre af socialrådgivernes i gennemsnit 9,5 årlige sygedage skyldes direkte dårligt psykisk arbejdsmiljø, og sygefraværet forårsaget af dårligt psykisk arbejdsmiljø er dobbelt så højt som gennemsnittet for FTF’s faggrupper.

Særligt i børnefamilieforvaltningerne er stressniveauet højt. Her svarer 17 procent af de adspurgte socialrådgivere, at de er ’virkelig meget’ eller ’ret meget’ stressede. Det gælder 10 procent af det samlede antal socialrådgivere i undersøgelsen.

Resultatet burde få alarmklokkerne til at ringe både hos ledere og politikere, mener formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau.

– Det kalder på handling. Det betyder jo, at næsten en femtedel af socialrådgiverne på det her område står på kanten af en sygemelding. Det kan hverken de udsatte børn og familier eller socialrådgiverne være tjent med.

Travlhed rammer også borgerne

Majbrit Berlau pointerer, at et for højt arbejdspres hos socialrådgiverne ikke kan undgå at få konsekvenser for borgerne.

– Når en socialrådgiver melder sig syg, kan det betyde, at en aftale med en borger bliver aflyst. Det medfører langsommere sagsbehandling til gene for borgerne eller kan betyde, at lovbestemte tidsfrister i sagsbehandlingen ikke kan overholdes. Det gælder både på for eksempel jobcenteret, hvor en borger venter på en afklaring, og på børne- og familieområdet, hvor en ung har glædet sig til en vigtig snak med sin socialrådgiver.

Hun gør opmærksom på, at socialrådgivere på en lang række områder har flere sager end Dansk Socialrådgiverforening anbefaler i sine vejledende sagstal.

Nedsæt antallet af sager

Ifølge undersøgelsen er socialrådgiverne markant hårdere belastet af forstyrrelser i arbejdet end andre faggrupper. Desuden spiller det ind, at socialrådgiverne er udsat for højere krav om arbejdsmængde og -tempo end gennemsnittet for FTF’s faggrupper.

– Det er helt oplagt at se på, om antallet af sager pr. socialrådgiver kan nedbringes, og om det er muligt at gøre noget for at fjerne eller minimere forstyrrelser i arbejdet, siger Majbrit Berlau.

Hun foreslår, at ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på området sætter sig sammen for at finde ud af, hvad der skal til for at nedbringe det høje stressniveau.

– Der skal fokuseres på, hvordan man forbedrer forholdene på hver enkelt arbejdsplads. Vi har brug for mere kommunikation om årsagerne til det dårlige psykiske arbejdsmiljø og en bevidst indsats i kommunerne på at få løst de aktuelle problemer, siger Majbrit Berlau.

Undersøgelsen er sendt til 1.584 medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, og 1.030 har besvaret i perioden oktober 2011 til januar 2012.

» Læs undersøgelsen

Læs mere i Socialrådgiveren Nr. 8/13