Leder

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 28. februar 2020.

Arbejdsmiljø fylder fortsat meget på mange arbejdspladser, der nu mærker konsekvensen af de budgetbesparelser, der trådte i kraft den 1. januar 2020.

Det kræver samarbejde og sammenhold på arbejdspladserne, og konsulenterne og jeg rykker gerne ud til møder med jer for at få lagt strategier for samarbejde med ledelse og politikere i forhold til beskrivelse af konsekvenser for arbejdsmiljø og overholdelse af lovgivning.

Uge 9 startede med noget så usædvanligt som en fælles udmelding fra Dansk Socialrådgiverforening, HK og Økonomiudvalget i Haderslev Kommune til alle medarbejdere i kommunen. Udmeldingen drejer sig om en partsrepræsentant fra en brugerorganisation, der i årevis har udvist en utilstedelig opførsel overfor de ansatte, ved blandt andet at tilsvine og hænge navngivne socialrådgivere ud på de sociale medier. Mange medarbejdere er bange og utrygge for personen, der fortsætter med at skabe et rigtig dårligt arbejdsmiljø for de ansatte.

Dansk Socialrådgiverforening samarbejder gerne med både bisiddere og partsrepræsentanter fra brugergrupper. Når vi reagerer så utraditionelt, er det alene på den konkrete person, som også er politianmeldt. Sagen ligger ved anklagemyndigheden. Vi har vedvarende presset direktører og borgmester til at tage deres arbejdsgiveransvar alvorligt, og vi er glade for, at Økonomiudvalget støtter HK og DS i at der sker konkrete arbejdsanvisninger, at der sættes klare grænser for samarbejdet og at det tydeliggøres, hvornår man må sige fra.

Ellers ses mange af os til TR-konferencen med OK21 på dagsordenen.

Husk at booke klubmøde om udtagning af OK21-krav fra medlemmerne.

Bedste hilsner
Anne Jørgensen
Regionsformand