Lønstigninger til DS-medlemmer på professionshøjskolerne

Ny overenskomstaftale sikrer forbedringer og mere i lønningsposen til de af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer, som underviser på landets professionshøjskoler.

Sent om aftenen fredag den 20. september blev der indgået en ny aftale om løn og ansættelsesvilkår for de af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer, som underviser på landets professionshøjskoler. Aftalen er indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationen CO10, som Dansk Socialrådgiverforening er medlem af.

Aftalen indeholder en række forbedringer, og Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau glæder sig over overenskomstresultatet i en tid, hvor den stramme økonomiske politik i den grad kan mærkes på forhandlingsklimaet på både de statslige, regionale og kommunale områder.

– Vi har lagt massivt pres på for at få de her forbedringer hjem til vores medlemmer, og det har båret frugt. I betragtning af den forhandlingssituation, vi ser i øjeblikket, så er det et tilfredsstillende resultat, siger hun.

Resultatet svarer til det, akademikernes organisation AC har fået ved OK13.

Mere i lommen til medlemmerne

Af aftaleresultatet fremgår det, at lektorer, der ansættes fra og med 1. august 2013, får et tillæg på 83.000 kroner – det er en stigning på omkring 24.000 kroner om året i forhold til den tidligere aftale. Adjunkter ansat fra og med 1. august 2013 får et tillæg på 42.000 kroner – en fremgang på omkring 8000 kroner.

Adjunkter, der er ansat inden 1. august 2013, får dog mulighed for at overgå til ansættelse efter den nye aftale. Lønstigningen gælder altså ikke kun for de medlemmer, som har en fremtid som undervisere, men også for medlemmer, som i øjeblikket er adjunkter.

Desuden indebærer aftalen, at professionshøjskolerne etablerer et system til registrering af undervisernes arbejdstid.

– Registrering af arbejdstiden synliggør omfanget af medlemmernes arbejde, og det kan sikre mod ulemperne ved det grænseløse arbejde, siger Majbrit Berlau.


Her er den nye aftale

Den nye overenskomstaftale omfatter undervisere ved professionshøjskoler og erhvervsakademier, heriblandt godt 70 medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, som underviser på professionshøjskolerne.