Manglende TR inddragelse ved tjenestelige samtaler

I en jysk kommune har vi haft udfordringer med, at TR ikke er blevet orienteret, når medlemmer bliver indkaldt til tjenestelige samtaler.

I sagen, hvor TR ikke er blevet orienteret, når medlemmer bliver indkaldt til tjenestelige samtaler, forsøgte kommunen i første omgang at bruge Persondataforordningen/GDPR som hjemmel, men idet der ikke er hjemmel til at nægte TR relevante oplysninger dér, har kommunen nu ændret strategi og henviser blot til, at der i MED-aftalen ikke står noget om, at TR skal inddrages ved tjenestelige samtaler. De mener således, at TR skal inddrages ved afskedigelser, men ikke nødvendigvis ved tjenestelige samtaler. De har efter sigende fået rådgivning fra KL.

DS har efter længere tids diskussioner med kommunen lagt sagen videre til Forhandlingsfællesskabet. Forhandlingsfællesskabet vil på baggrund af denne og lignende henvendelser fra andre organisationer gå i dialog med KL. De vil selvfølgelig forsøge at opnå en enighed om, at TR skal have alle relevante informationer for at kunne varetage sit hverv, herunder også information om tjenestelige samtaler.

Såfremt I oplever, at I som TR ikke bliver orienteret om tjenestelige samtaler, så hører vi meget gerne derom.