Kontanthjælpsreform skaber frustration

Socialrådgivernes kontakt med kontanthjælpsmodtagerne handler i øjeblikket stort set kun om økonomi som følge af den kommende kontanthjælpsreform, viser ny rundspørge.

Hvilke ydelser kan jeg få efter 1. januar? Det spørgsmål er det helt centrale for borgerne her kort tid før, kontanthjælpsreformen træder i kraft. Det viser en rundspørge, Socialrådgiveren har foretaget.

– Reformen får meget stor betydning for den målgruppe, vi arbejder med. Det skygger for alt andet, at de falder meget i ydelser, allerede når de får den første udbetaling for januar. Det er lige barskt nok, og det kunne have været godt med en overgangsordning, der havde givet borgerne mulighed for at tilpasse deres økonomi, fortæller socialrådgiver Anne Madsen, som er leder af Ungehuset i Brøndby Kommune.

Hun havde gerne set, at borgerne havde haft tid til at forberede sig på de nye tider.

Overraskende mange bliver ramt

Reformens konsekvenser overrasker mange borgere, men ét punkt er også kommet bag på socialrådgiver Maja Juhl fra Jobcenter Aarhus.

– Jeg havde ikke troet, at så mange ville blive ramt af den gensidige forsørgerpligt. Det overrasker også borgerne, og det er her, vi oplever de kraftigste reaktioner, fordi hele deres eksistensgrundlag bliver truet. Tidligere havde det ikke nødvendigvis betydning for deres sag, om partnere havde job, men nu er det afgørende, siger Maja Juhl.

Unge får boligproblemer

De unges boligsituation bekymrer socialrådgiver Linda Østergaard Nielsen, der arbejder på et jobcenter i Aalborg.

– Min største frygt er, at nogle af de unge ryger ud af deres bolig, fordi de ikke længere har råd til at betale for den. Spørgsmålet er så, om der vil være nok billige boliger, hvor de kan flytte hen, lyder det fra Linda Østergaard Nielsen, der også er tillidsrepræsentant.

Kommunen er i gang med at undersøge mulighederne for at skaffe de unge billigere steder at bo, men om det lykkes, er uvist.

Samtidig ser Linda Østergaard Nielsen udfordringer i forhold til vurderingen af, hvor den enkelte borger skal placeres.

– Det er ubehageligt, når man ved, at det kan få meget store konsekvenser for vedkommende, hvis vi foretager det forkerte skøn. Samtidig vil vi jo gerne vurdere korrekt i forhold til loven, så den får den virkning, som politikerne har tænkt, den skal have.


Fakta om kontanthjælpsreformen

I foråret indgik regeringen en bred politisk aftale om reform af kontanthjælpssystemet, som træder i kraft ved årsskiftet. Den betyder blandt andet, at:

  • Kontanthjælpen bliver afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet med uddannelseshjælp, der ligger på niveau med SU.
  • Alle unge uden uddannelse får et uddannelsespålæg.
  • Personer over 30 år, der kan arbejde, skal i arbejde. Det samme gælder unge med en uddannelse.
  • Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal hurtigst muligt – og senest efter seks måneder have en helhedsorienteret og jobrettet indsats.
  • Særligt udsatte, som ikke kan tage imod en jobrettet indsats, får ret til en mentor.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet