Kommune efter påbud: Vores sagstal er for højt

Arbejdstilsynet har givet Assens Kommune et påbud om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i børne- og ungeafdelingen. Regionsformand forventer en løsning snarest. Vicedirektør er enig i, at sagstallet er for højt.

Socialrådgiverne i børne- og ungeafdelingen i Assens Kommune har længe lidt under et alt for højt arbejdspres. Arbejdstilsynet gav kommunen et påbud om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i børne- og ungeafdelingen den 21. marts 2014, og kommunen fik en frist frem til den 1. august til at opfylde kravene. Efterfølgende er fristen blevet forlænget til den 1. december 2014.

Socialrådgiverne har i gennemsnit 52 børnesager pr. medarbejder – og Dansk Socialrådgiverforening anbefaler et sagstal på 30-45.

TR: Vi har alt for travlt

Tillidsrepræsentant Marianne Maalø siger:

– Vi har meget travlt og alt for mange sager i forhold til kompleksiteten i dem. Vi kan ikke overholde tidsfristerne i lovgivningen, og man får ikke altid lavet så god en sagsbehandling, som man gerne vil. Hvis vi skal få bund i vores sager og få det til at køre på ordentlig vis, så kræver det flere hænder. Mit bud er, at vi skal opnormeres med minimum to fuldtidsstillinger.

Haster at få arbejdsmiljøet på plads

Anne Jørgensen, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd vurderer, at arbejdsmiljøet indtil videre ikke er forbedret.

– Det er mit indtryk, at arbejdsmiljøet ikke er blevet forbedret mærkbart siden påbuddet i marts. Når socialrådgiverne har et alt for højt sagstal, så er det et udtryk for, at man har sparet for meget på området, eller at man ikke har ageret på, at der er mange underretninger og sager, som alle skal undersøges.

Anne Jørgensen håber, at der snart bliver lavet en holdbar løsning.

– Vi er i dialog med medlemmerne og ledelsen og håber via et godt samarbejde at få løst problemerne. I sidste uge blev vi bekendt med, at der er planer om at ansætte en vikar, men vi tvivler på, at det reelt kan løse problemet. Det mere end haster at få bragt arbejdsmiljøet i orden.

Vicedirektør: Sagstallet er for højt

Ifølge vicedirektøren for området, Morten Madsen, har det høj prioritet at sikre et godt arbejdsmiljø for socialrådgiverne.

– Kort tid efter kommunen modtog påbuddet fra Arbejdstilsynet, blev der udarbejdet en handleplan med arbejdspunkter til at imødegå et dårligt arbejdsmiljø. Der er etableret en styregruppe bestående af ledelse, socialrådgivernes tillidsrepræsentant og kommunens arbejdsmiljøorganisation, som følger processen tæt. Vi har ansat en ekstra socialrådgiver for resten af 2014 og for hele 2015, og vi har lettet på administrative opgaver som telefonpasning. Desuden udskyder vi dele af digitaliseringsprojektet DUBU og tager kun det i brug, som giver direkte gevinst i forhold til socialrådgivernes arbejdssituation, fortæller Morten Madsen.

Han er enig i, at det nuværende sagstal på 52 er for højt.

– Vi har sagt til medarbejderne, at vi meget gerne vil ned på et sagstal på omkring 40 børn.  Det er en målsætning for os, at vi vil være inden for Dansk Socialrådgiverforenings ramme.

Morten Madsen kan på nuværende tidspunkt ikke give et bud på, hvornår det forventes, at processen i forhold til arbejdsmiljøet er i mål.

– Vi er godt i gang, og styregruppen holder nyt møde den 7. november. Der tager vi bestik af situationen, og hvor langt vi er kommet med handleplanen og de konkrete påbud.