Astrid Krag om Barnets Lov: Der skal være mere plads til socialrådgivernes faglighed

Da socialminister Astrid Krag fredag gæstede DS’ digitale repræsentantskabsmøde, takkede hun socialrådgiverne for deres vigtige og relevante input til Barnets Lov. Ministeren pointerede, at hun deler ønsket om mindre detailregulering og mere plads til socialrådgivernes faglighed på børneområdet.

Astrid Krag om Barnets Lov: Der skal være mere plads til socialrådgivernes faglighed

Selvom regeringen endnu ikke har fremlagt sit udkast til Barnets Lov, kunne socialminister Astrid Krag (S) i sin tale på DS’ digitale repræsentantskabsmøde love én ting: Den nye lov vil betyde en omstilling af den måde, socialrådgiverne arbejder på.

– Jeg håber alligevel, at I kommer til at kunne se en mening med ændringerne og vil være med til at bære dem igennem, sagde hun.

Den nye måde at arbejde på kommer til at kræve meget af socialrådgiverne og deres faglighed, forudser Astrid Krag.

– Men jeg håber og tror, at I vil gå til det arbejde med den samme vilje, den samme dedikation og faglige stolthed, som I møder på arbejde med i dag. Måske endda endnu større, fordi jeg håber at kunne få et flertal i Folketinget med på, at der skal være mindre detailregulering og mere plads til jeres faglighed, sagde hun.

Vigtige og relevante input

Socialministeren sendte en stor tak for socialrådgivernes input til Barnets Lov.

– Det er nogle vigtige og relevante input, I er kommet med. Og som faggruppe kommer I til at spille en afgørende rolle, når Barnets Lov skal gå fra papir til virkelighed, sagde hun.

Socialrådgiverne var også afgørende under nedlukningen af Danmark i foråret, og det samme bliver de, når det handler om at få udsatte børn og voksne godt igennem den ‘anden bølge’ af Corona, som vi gennemlever lige nu, mener Astrid Krag.

– Vi kom godt igennem første bølge ved at droppede overstyringen og fokusere på kerneopgaven, relationen til borgeren. Ud af enhver krise spirer der noget nyt og godt, det kan vi på socialområdet også skrive under på, sagde hun.

Vi skal skærme børnene fra fattigdom

Efter Astrid Krags tale var der tid til et par spørgsmål fra de delegerede. Signe Færch, medlem af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, ville gerne høre ministerens bud på, hvordan vi får afskaffet børnefattigdom i Danmark. Spørgsmålet lød:

“På tværs af alle vores forskellige arbejdsområder møder vi fattigdom som et kæmpeproblem, og som noget der marginaliserer mennesker – og fx gør, at de får sværere ved at få et job, være de forældre deres børn fortjener. Allermest alvorligt ser vi, hvor skadeligt det er for børn at vokse op i fattigdom. I har nedsat en ydelseskommission, MEN I har givet den opgaven, at et nyt system samlet set ikke må blive dyrere – så jeg frygter, at der ikke kommer ret meget forandring ud af det. Så hvordan tænker du, at vi kan få afskaffet børnefattigdom i Danmark? Og er du med på den målsætning?”

Astrid Krag var enig i, at børnefattigdom er et stort problem i så rigt et land som Danmark.

– Det er vigtigt for regeringen, at kommissionen skal forholde sig til, hvordan vi kan lave et ydelsessystem, hvor børnene ikke betaler prisen for deres forældres ledighed, sagde hun.

Samtidig understregede hun, at der er for stor en gruppe, der er på offentlig forsørgelse i for lang tid.

– Men når ydelseskommissionen kommer med deres anbefalinger, så vil jeg have fokus på, hvordan vi skærmer børnene, sagde hun.