Er det overhovedet en arbejdsulykke?

Er du i tvivl, så anmeld ulykken! Spred budskabet blandt jeres kolleger.

Kun halvdelen af alle anmeldepligtige arbejdsulykker bliver anmeldt, viser en undersøgelse fra Arbejdstilsynet. Det store mørketal skyldes blandt andet manglende viden om arbejdsulykker og tvivl om, hvornår ulykken er stor nok til at blive anmeldt.

Men arbejdsulykker skal anmeldes! Både for medarbejdernes skyld, så de får bedre mulighed for erstatning, men også for at forebygge fremtidige arbejdsulykker og skabe et mere sikkert arbejdsmiljø.

Understøt forebyggelse

Er der sket en arbejdsulykke, eller var der lige ved at ske en ulykke, er det vigtigt at finde ud af, hvad der gik galt. Så kan I nemlig bedst muligt forhindre, at en lignende ulykke sker igen.

Her er 5 ting, I altid skal huske, når I undersøger en arbejdsulykke:

  1. Beskriv ulykken. Hvad skete der?
  2. Hvilke fysiske forhold førte til ulykken?
  3. Undersøg, om I kunne have planlagt arbejdet på en anden måde
  4. Kan ulykken ske andre steder på arbejdspladsen?
  5. Lær af ulykken, så kan du bedre forebygge den næste

Husk at trusler og vold også defineres som arbejdsulykker, og at arbejdspladsen er forpligtet til at anmelde dem.

Læs mere om, hvordan man anmelder ulykker på www.gordetnu.dk samt på DS’ hjemmeside om Arbejdsskader.