Mere fag og arbejdsglæde – brug DS’ dialog-og prioriteringsspil

Spillet kan bruges af trioen eller i klubben til at sætte gang i konstruktiv dialog om, hvad man allerede er god til på arbejdspladsen, og hvad man kan blive bedre til – både om socialrådgiverfagligheden og om arbejdsmiljøet.

Dialog- og prioriteringsspillet ”Mere fag og arbejdsglæde’ giver mulighed for at gennemføre en struktureret dialog, om hvilke forandringer man ønsker sig. Det tager cirka 1½ time at gennemføre spillet.

DS får mange positive tilbagemeldinger om spillet, fx denne feedback fra en tillidsrepræsentant

“Vi har brugt prioriteringsspillet til vores gruppeudviklingssamtale i mit team og det fungerede bare skidegodt! Kortene lagde op til nogle vildt gode drøftelser i grupperne og vi fik lavet nogle helt konkrete opgaver for, hvordan vi i fællesskab kan blive endnu bedre til vores arbejde.”

Spillet består af en æske med 36 kort med positivt formulerede udsagn, seks temakort og spilleregler.

Temaerne i spillet er:

  • Flere faglige succeser
  • Mere fælles faglig refleksion
  • Mere efteruddannelse
  • Mindre arbejdspres og stress
  • Mere kollegaskab og trivsel
  • Mere fastholdelse

Teksterne på kortene handler blandt andet om: kvalitet, relationer, indflydelse, samarbejde, ansvar, fejl, videndeling, læringskultur, nyansatte, opgavemål, tid, forstyrrelser, arbejdsfællesskab, tryghed, omgangstone, anerkendelse, sygefravær og jobskifte.

Når man har gennemført spillet, kan man slå op i Dansk Socialrådgiverforenings løsningskataloger om ’Mere fag og arbejdsglæde’ og få ideer til, hvordan man konkret kan arbejde med de udvalgte temaer.

OBS! Bestil kun spillet, hvis du er sikker på, at I skal bruge det – det er nemlig dyrt at producere.

» Dansk Socialrådgiverforening: Dialog- og prioriteringsspillet ’Mere fag og arbejdsglæde’
» Dansk Socialrådgiverforening: ’Mere fag og arbejdsglæde’ (overblik over alle materialerne)