Flere unge havner på trinnet før førtidspension

Mens den samlede gruppe af personer under 30 år på kontanthjælp er fordoblet, siden krisen ramte Danmark i 2008, er gruppen af de allersvageste unge kontanthjælpsmodtagere tredoblet.

Mere end 8.000 unge er parkeret på passiv kontanthjælp i matchgruppe 3, viser en kortlægning af den eksplosive udvikling af de yngste kontanthjælpsmodtagere gennemført af Ugebrevet A4.

Ifølge ugebrevet vurderer forsker fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Mikkel Bo Hansen, at de allersvageste unge næsten ingen hjælp får fra kommunerne.

– Det er en meget kedelig udvikling, at stadigt flere unge havner i matchgruppe 3, for så har kommunen næsten opgivet dem, siger Mikkel Bo Madsen til ugebrevet A4.

Udviklingen foruroliger formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen.

– Det er alarmerende, at vi ser flere og flere unge, der har så mange problemer. De unge har jo et langt liv foran sig og bør ikke allerede være kørt ud på et sidespor, siger Jann Sjursen til ugebrevet.

Post: Forsigtig optimist

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, bliver ifølge ugebrevet ”trist til mode” over den voksende gruppe af udsatte unge.

– Det er dybt bekymrende, at flere unge havner på trinnet før førtidspension. Det fortæller, at stadigt flere unge har det rigtigt dårligt. De har så mange problemer at slås med, at de ikke kan leve et almindeligt ungdomsliv, siger hun.

Bettina Post er forsigtig optimist i forhold til den reform af førtidspension og fleksjob, der i juni blev indgået i et bredt politisk forlig. Her indgår nemlig, at udsatte unge skal have et såkaldt ressourceforløb, hvor de får hjælp af koordinatorer og tværfaglige teams.

– Reformen kan betyde, at der kommer en bedre og tidligere indsats over for de dårligst stillede unge. Derudover er det værd at lægge mærke til, at nogle kommuner som for eksempel Ringsted har gode resultater med at drive tværgående ungeenheder, så de unge ikke skal rende rundt mellem alle mulige steder og fagfolk, siger hun til ugebrevet A4.

Læs artiklen på ugebrevet A4’s hjemmeside, hvor kortlægningen bliver uddybet.