Vejledende standarder om faglighed og arbejdsmiljø

Dansk Socialrådgiverforening har udviklet 'Vejledende standarder for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø', der kan bruges på arbejdspladserne til at udvikle socialrådgivernes faglighed samt et bæredygtigt arbejdsmiljø.

De vejledende standarder peger på en række faktorer, der har positive effekter for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø. Når standarderne omsættes til praksis, kan de bidrage til at øge kvaliteten i arbejdsopgaverne til gavn for borgerne, og de kan bidrage til at fremme sundhed og trivsel for socialrådgiverne.

Standarderne er vejledende, sådan at det er muligt at vælge et eller flere relevante temaer, drøfte dem og tilpasse dem til egne forhold og vilkår. Standarderne er samtidig udtryk for Dansk Socialrådgiverforenings vurdering af, hvad der kan understøtte den bedste praksis.

Der er udviklet vejledende standarder inden for følgende ni områder:

  • Socialrådgiverfaglig ledelse
  • Samarbejde om opgaveløsningen
  • Mål og mening med arbejdet
  • Tid til arbejdet
  • Professionelt relationsarbejde
  • Faglig refleksion
  • Kompetenceudvikling
  • Udvikling af det sociale arbejde
  • Kontinuitet og fastholdelse i arbejdet.

Dansk Socialrådgiverforening vil senere udarbejde guides til TR og AMiR om, hvordan man kan drøfte og bruge de vejledende standarder på arbejdspladsen.

» Læs DS’ vejledende standarder for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø