Ja til færre regler og mere tillid

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau roser Produktivitetskommissionens anbefalinger om mindre bureaukrati i den offentlige sektor, men afviser, at der er behov for mere fleksible overenskomster.

Regler og bureaukrati skal udskiftes med klare krav om resultater for borgerne. Offentlige ledere og medarbejdere skal have mere frihed. Og så skal der måles på resultater, men det må ikke betyde, at der bliver mindre tid til kerneopgaverne.

Sådan lyder nogle af budskaberne i Produktivitetskommissionens analyserapport ”Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor”.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, roser Produktivitetskommissionens anbefalinger om mindre bureaukrati i den offentlige sektor.

– Vi er meget enige i Produktivitetskommissionens anbefaling om, at offentligt ansatte skal bruge mindre tid på at dokumentere arbejdsprocesser. Socialrådgivere er nok en af de faggrupper, som er mest belastet af meningsløse regler og bureaukrati. Vores undersøgelser på både børneområdet og beskæftigelsesområdet viser, at 80 procent af socialrådgivernes tid går til bureaukrati og administration, så behovet for at luge ud i reglerne er åbenlyst, siger Majbrit Berlau.

At socialrådgivere bruger mere tid på at dokumentere og kontrollere end at være sammen med borgerne er nævnt direkte i Produktivitetskommissionens pjece hvor der står: ”Socialrådgiverne bruger i dag kun ca. en femtedel af deres tid sammen med borgerne”.

Brug for tillid

Majbrit Berlau pointerer, at Produktivitetskommissionens anbefalinger viser, at der er stærkt brug for den tillidsreform og moderniseringsaftale, som blev aftalt mellem regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked lige før sommerferien.

– Vi er glade for, at der lægges op til, at både ledere og medarbejdere skal have mere frihed, og at medarbejderne skal have mulighed for at udøve selvstændige faglige skøn. Lige som det er positivt, at der opfordres til, at medarbejderne skal inddrages i arbejdet med at afbureaukratisere og effektivisere den offentlige sektor.

Majbrit Berlau er også åben over for, at der skal være mere fokus på konkrete resultater, men advarer mod et ændret fokus uden først at være enige om, hvad et godt resultat er.

Det budskab blev socialrådgivernes formand også citeret for på b.dk, den 9. september, da rapporten udkom.

Overenskomster skal ikke røres

Til gengæld er Majbrit Berlau uenig med Produktivitetskommissionen, når den peger på, at produktiviteten i den offentlige sektor kan øges ved at gøre overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked mere fleksible, og at en stor del af overenskomsten skal forhandles på den enkelte arbejdsplads.

– Det er uhensigtsmæssigt, at større dele skal forhandles lokalt. Alene fordi man så splitter midlerne op, så vi ikke kan lave en fælles strategi for hele området. For eksempel har vi ved den seneste overenskomst etableret en uddannelsesfond og ved tidligere overenskomster hævet grundlønningerne og pensionerne. Det kræver centrale forhandlinger at kunne gøre den slags, som giver et samlet løft til alle socialrådgivere.

– Derudover er jeg rigtig ærgerlig over, at man fra kommissionen slet ikke er opmærksom på, hvilken kæmpe konkurrencefordel det giver Danmark, at vi har overenskomster, der forhandles af parterne. Det er jo åbenlyst, at vi i Norden har klaret os bedre igennem krisen end mange andre lande, og en af årsagerne til det er, at vi hurtigt og smidigt kan tilpasse arbejdsmarkedet nye tider via centrale overenskomster. Det er jo det system, som andre lande misunder os og gerne vil kopiere. Hvorfor skulle vi så afvikle det med større ulighed og lønnedgang som sandsynlig konsekvens?