Vigtig aftale indgået på socialområdet

I sidste uge indgik alle partier i Folketinget en aftale på socialområdet. Der er mange gode og vigtige initiativer for rigtigt mange af de borgere, som socialrådgivere hjælper hver dag.

I sidste uge indgik alle partier i Folketinget en aftale på socialområdet. Der er mange gode og vigtige initiativer for rigtigt mange af de borgere, som socialrådgivere hjælper hver dag. Aftalen om socialreserven fordeler 760 millioner kroner til udsatte mennesker.

– Jeg faldt særligt over den del af aftalen, som handler om hjemløse. I aftalen er der afsat 52,3 mio kr. til hjemløse. Der er i høj grad behov for penge til dette område, ikke mindst fordi vi i de senere år har fået udviklet og afprøvet vigtige nye metoder og indsatser, som er rigtig velfungerende – og som også i de officielle evalueringer får thumbs up, siger socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup.

Det er dels Housing First-strategien, som der er evidens for virkningen af, og som nu bliver styrket og forlænget. Pengene kan få flere kommuner til at tage den sammenhængende indsats, der ligger i Housing First, til sig, og de kan gøre det muligt at komme videre med de netværkstilbud, som de hjemløse har så meget brug for, vurderer Mads Bilstrup. Det kan støttes af, at der også i forliget er afsat 80 mio. kr. til at udvikle en strategi for samspillet med civilsamfundet. Det er oplagt at tænke sammen med initiativerne ift. hjemløse, mener han.

Borgerstyrede budgetter er også en del af bevillingen til hjemløseområdet. Forsøget med denne stærke borgerstyring er egentlig stoppet, da både bevillingen og den midlertidige lov løb ud ved årsskiftet. Men nu starter det op igen – og det er indlysende fornuftigt, mener Mads Bilstrup.

– Ordningen med at give borgerne mere styring over, hvad der skal ske med dem, har vist sig særdeles vellykket. Borgerne er ansvarlige og vælger at bruge pengene relevant og beskedent. Vi ved fra evalueringen, at de investerer i kurser, i nødvendig behandling, i at møblere deres måske ret tomme hjem, så de kan modtage samværsbørn, familie og gæster, siger han.

Evalueringen af det første forsøg med de borgerstyrede budgetter var særdeles god, og den viste, at borgerne brugte pengene med en god forståelse for, hvad der kan hjælpe dem videre i tilværelsen.

I sidste weekend havde Dansk Socialrådgiverforening repræsentantskabsmøde. Og her blev der netop vedtaget en udtalelse om hjemløshed. I den står der blandt andet, at “investering i Housing First-løsninger er både en menneskelig og økonomisk gevinst for Danmark, og vi bør sammen med FN’s medlemslande udvise agtpågivenhed og arbejde for at sætte basale menneskerettigheder øverst på dagsordenen.”

– Man skulle næsten tro, at politikerne havde læst udtalelsen, inden de indgik aftalen om socialreserven. De har i hvert fald fuld opbakning fra Dansk Socialrådgiverforening og fra mig til at skrue op for indsatsen mod hjemløshed, siger Mads Bilstrup.

»  Læs udtalelsen fra Dansk Socialrådgiverforening om hjemløshed