Sygehussocialrådgivere sikrer patienter helhedsorienteret indsats

Ny rapport tegner et billede af sygehussocialrådgivere som vigtige koordinatorer med indsigt i både sundhedssystemet og det kommunale system. En indsigt, som er med til at sikre patienterne en helhedsorienteret indsats.

Der er ansat sygehussocialrådgivere på 30 af landets sygehuse, og i rapporten ”Sygehussocialrådgiverne – faglighed, virke og indsats” fremhæves det, at sygehussocialrådgivere har en faglighed, der på vigtige områder komplementerer den medicinske og fysiologiske faglighed hos det øvrige sygehuspersonale.

Rapporten er resultatet af et samarbejde mellem Dansk Socialrådgiverforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn som blev aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008.

Vigtig inspirationskilde

Næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Ulrik Frederiksen siger:
– Rapporten dokumenterer, at sygehussocialrådgivere er det socialmedicinske bindeled mellem borger, hospital, kommune og praktiserende læge. Sygehussocialrådgiverne er med til at sikre, at der tidligt i patientforløbet bliver skabt en sammenhæng i indsatsen, så patienten ikke falder ned mellem to stole.

– Socialrådgiverne er med andre ord uundværlige, når det handler om at sikre en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats. For kernen i rehabilitering er at skabe sammenhæng mellem sundheds,- social- og beskæftigelsesindsatsen, pointerer Ulrik Frederiksen.

Formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Jens Stenbæk, kommenterer rapporten således:
– Rapporten giver et godt indblik i, hvordan to sygehuse på forskellig vis har valgt at anvende sygehussocialrådgivernes kompetencer til gavn for patienterne. Rapporten er ikke en facitliste, men en vigtig inspirationskilde til, hvordan sygehussocialrådgivere kan anvendes på regionernes sygehuse.

Mere sammenhæng i indsatserne

Både Jens Stenbæk og Ulrik Frederiksen påpeger, at rapporten er et vigtigt dokument i en tid, hvor en af de socialpolitiske udfordringer er at skabe mere sammenhæng i indsatserne over for syge og socialt udsatte borgere.

Rapporten er lavet med udgangspunkt i to sygehuse – Odense Universitetshospital og Aalborg Sygehus. Der er gennemført kvalitative interviews med læger, sygeplejersker, sygehussocialrådgivere, fysioterapeut, patienter og pårørende.