Trainee-ordning og website hjælper nyuddannede i job

FTF har lanceret et trainee-forløb, som via efteruddannelse og erhvervspraktik styrker nyuddannede socialrådgiveres jobmuligheder. Samtidig skal nyt site fra Dansk Socialrådgiverforening hjælpe jobsøgende socialrådgivere.

Nu får nyuddannede inden for en lang række fag, heriblandt socialrådgiverfaget, chancen for at få både praktisk efteruddannelse og erhvervserfaring, som kan styrke deres mulighed for at få job. Det sker via hovedorganisationen FTF’s nye tilbud om trainee-forløb til dimittender.

En af de nyuddannede, som har haft gavn af ordningen, er den 24-årige sygeplejerske Marlene Særkjær Jensen. Hun havde sendt masser af jobansøgninger, men blev fravalgt til fordel for ansøgere med mere erhvervserfaring.

– Kurset gjorde, at jeg var mere parat til arbejdet, og de fire ugers praktik var en god start, fortæller Marlene Særkjær Jensen, som efter endt forløb har fået en ordinær vikaransættelse på et sygehus, mens en kollega er på uddannelse.

Ny hjemmeside guider ledige socialrådgivere

Tilbuddet fra hovedorganisationen FTF gælder såkaldte dimittendledige, altså nyuddannede, i en række af FTF’s medlemsorganisationer, heriblandt Dansk Socialrådgiverforening.

Desuden har socialrådgivernes forening oprettet et nyt site, hvor ledige socialrådgivere kan få information om netværksmøder, efteruddannelse og mulige job samt råd og vejledning i forbindelse med jobsøgning.


Sådan fungerer trainee-ordningen

Gennem trainee-forløbet kan den nyuddannede opkvalificere sig samt få erfaring og udbygge sit netværk på arbejdsmarkedet.  Det sker via en kombination af kursus og praktisk arbejde på en arbejdsplads, f.eks. i virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller ordinær ansættelse som led i et jobrotationsprojekt. Kurserne tager udgangspunkt i den nyuddannedes netop afsluttede uddannelse.
Deltagelse i projektet er frivilligt.
Kilde: FTF