Konsekvenserne af manglende indberetning af indefrosne feriemidler

Hvis en arbejdsgiver ikke har indberettet en lønmodtagers indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, er det lønmodtageren, der står med ansvaret.

Frem til den 1. december 2020 har det været muligt for lønmodtagere at bestille op til tre ugers udbetaling af deres indefrosne feriemidler, som blev optjent i perioden mellem den 1. september 2019 og 31. marts 2020.

I foråret 2021 har lønmodtagerne haft mulighed for at få udbetalt resten af deres indefrosne feriemidler – det vil sige op til to uger, såfremt lønmodtagere allerede havde fået udbetalt op til tre ugers indefrosne feriemidler i 2020. Hvis lønmodtagere ikke havde fået indefrosne feriemidler udbetalt i 2020, kunne disse få udbetalt op til fem ugers feriemidler.

Arbejdsgivernes frist for indberetning af de indefrosne feriemidler var oprindelig den 31. december 2020. Fristen blev forlænget til den 1. februar 2021, hvor arbejdsgivere fortsat havde mulighed for at indberette indefrosne feriemidler eller foretage korrektion af tidligere indberettede midler. Når der er sket rettidig indberetning, vil det efter den 1. juli 2021 fremadrettet være således, at det er Lønmodtagernes Feriemidler (fonden), der opkræver de forfaldne indefrosne feriemidler efter anmeldelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond, medmindre arbejdsgivere frivilligt har indbetalt indefrosne feriemidler til fonden – hvilket har været muligt siden den 1. februar 2021.

Anderledes ser det ud, såfremt en arbejdsgiver ikke har indberettet en lønmodtagers indefrosne feriemidler til fonden. I sådan en situation er det lønmodtageren, der står med ansvaret for, at arbejdsgiveren indberetter til fonden. I praksis betyder dette, at lønmodtageren skal anmelde den manglende indberetning til sin fagforening, så der kan føres en sag på lønmodtagerens vegne. Hvis lønmodtageren får medhold i sagen, kan afgørelsen sendes til fonden, der vil stå for opkrævningen af de indefrosne feriemidler på samme måde, som var der sket rettidig indberetning.